Přeskočit navigaci
Art Periscope Gallery

ART PERISCOPE oslaví 10. výročí založení unikátní výstavou SEDM KRÁT DESET FOTOGRAFIÍ

 

Spolek Art Periscope začal svoji činnost velkolepou výstavou fotografií, která se konala 1. března 2009 v galerii Jamborova domu v Tišnově. Na vernisáži se osobně představili pražští fotografové Ljuba Krbová, Ondřej Neff, Jan Svatoš, Jiří Vepřek a Václav Šilha.  Od té doby uspořádali členové Art Periscope 54 výstav a uměleckých akcí, 10 výstav betlémů, vydali 10 nástěnných kalendářů a 3 jedinečné publikace. Vše najdete na www.artperiscope.cz.                        

A proto jak jinak oslavit desetileté jubileum než další výstavou: bude to unikátní akce s názvem Sedm krát deset fotografií, na níž svoje snímky vystaví pražští fotografové Jan Saudek, Jan Svatoš a Ivan Král, město Brno zastoupí Vratislav Hnátek a Libor Teplý  a tišnovský region  Antonín Nahodil a Michal Beneš. Budou zde k vidění fotografie z Afriky, Islandu, Kambodže nebo také kolekce s názvy Příroda,Cesta světla, Lidská rodina nebo třeba Architektura ve fotografii.
Výstava, kterou pořádá spolek Art Periscope ve spolupráci s obcí Předklášteří a MěKS Tišnov, se uskuteční v prostorách obecního úřadu v Předklášteří od 2. do 10. března 2019.
Na zahájení v sobotu 2. března vystoupí, kromě vystavujících fotografů, hudebník Roman Veverka se svým Modrým cimbálem, kterého známe z naší výstavy v ovčíně v roce 2017. Na derniéře v neděli 10. března vystoupí na Tišnovsku zcela poprvé skupina F. T. Prim z Brna se skvělým zpěvákem, kytaristou a skladatelem Alešem Bojanovským. Obě tyto kulturní akce uvádí  tišnovská moderátorka Barbora Kulhánková.
Výstava bude otevřena každý den od 9 do 17 hodin (vstupné 40,- a 20,- Kč). Předprodej vstupenek na vernisáž 2. 3. od 14,00 hodin (vstupné 150,- a 100,- Kč) a na derniéru 10.3. od 14,00 hodin (vstupné 100,- a 50,- Kč) bude zahájen 13. 2. v kanceláři OÚ Předklášteří nebo v TIC Tišnov  (nám. Míru 120).  Kapacita sálu je omezena.
Hlavním sponzorem celé akce je firma JICOM, spol. s r.o. 
       

Srdečně vás všechny, jménem pořadatelů,

zve Zdeněk Jílek, Art Periscope a Obec Předklášteří.

 

 

ART PERISCOPE bilancuje rok 2018 – Tišnovský betlém, kniha a desátá adventní výstava

Hned tři pozoruhodná díla spolku Art Periscope završila v prosinci úspěšný rok 2018 a stala se středem pozornosti v celém tišnovském regionu při příležitosti jubilejní desáté výstavy betlémů.Předvánoční akce se staly již tradicí, bez níž si adventní atmosféru mnozí návštěvníci již nedovedou představit. A tak si jednotlivá díla připomeňme.

Tišnovský betlém – obrovské společné dílo, které představuje vytrvalou snahu příznivců spolku Art Periscope zanechat městu Tišnov odkaz naší doby a našeho života. Betlém oživuje vánoční atmosféru a může být také neustále doplňován a aktualizován o nové osobnosti či stavby našeho města. Doufejme, že se pro betlém najde vhodný prostor, kde by mohl být k vidění po delší čas, a nejenom posledních 14 dnů v roce.

 

Kniha Pojďme spolu za betlémy - předčila všechna očekávání. Je to zatím nejrozsáhlejší kniha z dílny autora Zdeňka Jílka, který se nebál zařadit do obsahu  informace nejen o betlémech, ale také o pokračování tohoto příběhu, tzn. o křížových cestách a vzkříšení. Obsahuje tipy na výlety po betlémech, také údaje o reginálních tvůrcích betlémů a další zajímavosti s betlémářskou tematikou. Kniha má 220 stran, je doplněná fotografiemi Michala Beneše a přinesla, dle prodejních výsledků, radost mnoha čtenářům. Vyšla tradičně v omezeném nákladu a lze ji ještě stále zakoupit v knihkupectví u paní Raškové v Tišnově nebo ve specializované prodejně betlémů ve Varnsdorfu u paní Horáčkové.


Adventní výstava Pojďme spolu za betlémy - znamenala opravdové vyvrcholení desetileté činnosti spolku Art Periscope. Kvalitní scénář výstavy ocenila i řada odborníků.  Nepovede se totiž každý rok shromáždit na jednom místě kolekce dřevěných plastik od Mistrů Jiřího Netíka z Brna a Zdeňka Farského z Náchoda, malovaný betlém od Ivana Svatoše z Prahy, třebíčské betlémy z depozitáře Muzea Vysočiny a vše doplnit o díla špičkových regionálních výtvarníků. O úspěchu výstavy svědčí také počet návštěvníků, který meziročně narůstá. Již v pátek 14. prosince organizátoři přivítali 2 000. návštěvníka, kterým se stala PhDr. Marta Sylvestrová z Brna. Celkem všech deset výstav spolku Art Periscope vidělo již více než 20 000 návštěvníků.

V letošním roce jsme se rozhodli pomoci i lidem v nouzi a věnovali jsme 10 % ze vstupného této výstavy Vojtíškovi Cimbálníkovi z Olší. K tomuto záměru se přidala i škola 28. října v Tišnově a firma Tepos-HJ, spol.s r.o., takže jsme mohli o stříbrné neděli 16. prosince předat rodině Cimbálníkově částku 12 500 Kč na léčení jejich syna v lázních v Klimkovicích.

Budeme rádi, zachováte-li nám přízeň i v letošním roce. Opět pro Vás chystáme několik zajímavých akcí spojených s nejedním překvapením.

O všem Vás budeme samozřejmě včas informovat.


Za spolek Art Periscope Zdeněk Jílek

 

Dokument o vzniku tišnovského betlému od Tišnovské televize

Fotogalerie ze zakončení výstavy "Pojďme spolu za betlémy"

 

 Fotogalerie ze zahájení výstavy "Pojďme spolu za betlémy"

 

Fotogalerie z křestu kalendáře malíře Stanislava Bělíka "100 let"

 

 

     Vážený Mistře Stanislave Bělíku,

 dovolte mi, abych Vám ještě jednou popřál vše nejlepší k Vašim narozeninám jménem všech 460 návštěvníků, kteří se přišli v sobotu 29. září podívat do zasedací místnosti radnice na Vaše obrazy.

Byl to pro všechny překrásný zážitek, neboť zde byly zastoupeny všechny náměty i techniky, které jste v životě ve své tvorbě používal. Vidět jsme mohli figurální malby, krajiny, zátiší i kresby na diplomy či novoročenky. Zajímavé byly také Vaše grafiky, suché jehly a linoryty. Nechyběla samozřejmě ani tempera, olej, akvarel, křída nebo uhel.
Děkuji Vám Mistře za nádherné obrazy, které si mohli návštěvníci odnést alespoň v podobě kalendáře, jenž spolek Art Periscope vydal pro rok 2019. Tedy rok, kdy Vám bude rovných 100 let a kdy obrazy z kalendáře budou krášlit domácnosti mnoha příznivců a obdivovatelů Vašeho umění. Jsme moc rádi, že se nám podařilo tento kalendář pokřtít spolu s Vámi a starostou Tišnova na náměstí Míru v rámci programu Svatováclavských hodů. Pokřtili jsme jej vodou z řeky Svratky a tišnovskou slivovicí za doprovodu cimbálové Moravské muziky Petra Mikulky. Všichni diváci na náměstí se zaujetím poslouchali Vaše odpovědi na otázky moderátorky Báry Kulhánkové.
Moc si všichni vážíme Vaší skromnosti, dovednosti a píle, s jakou jste celý život tvořil a přejeme Vám i Vaší ženě hodně sil, pevné zdraví a spoustu životního elánu.

                                                                                                                                                 Zdeněk Jílek
                                                                                                                                          jménem pořadatelů

 

 

Křest kalendáře malíře Stanislava Bělíka

Na konci října se dožívá úctyhodných 99. narozenin malíř Stanislav Bělík z Doubravníku. Naplno se začal věnovat malířství až po roce 1980, kdy již byl v důchodu. Nejvýrazněji se prosazuje v krajinomalbě a zvláště jeho zimní náměty jsou dokladem jeho talentu. Je také skvělým grafikem, ilustrátorem i autorem exlibris. Nejčastěji maluje temperami, ale nevyhýbá se ani jiným technikám – oleji, akvarelu, linorytu, apod.

Stanislav Bělík čerpá výtvarné náměty především z okolí Doubravníku a Vysočiny, ale maloval i na Jesenicku nebo na Valašsku. Svoje nejúspěšnější zahraniční obrazy přivezl z Nizozemska, kde pobýval v roce 1998 ve městě Waalre. Největším domácím počinem Mistra Bělíka je cyklus 59 obrazů s názvem Krajinou řeky Svratky, který tvořil převážně v letech 2003-6 a jenž se stal základem nedávno vydané knihy. Publikace přispívá k oslavě krásy řeky Svratky a krajiny, kterou řeka protéká.

U příležitosti 99. narozenin Stanislava Bělíka vydal spolek Art Periscope nástěnný kalendář s věrnými vybranými reprodukcemi jeho obrazů s názvem „Stanislav Bělík 100 let“. Snahou vydavatele je, aby v malířově jubilejním roce byly jeho obrazy vystaveny ve všech domácnostech (nejen) našeho regionu.

Křest kalendáře se uskuteční během Svatováclavských hodů v sobotu 29. září ve 13,45 hodin a záštitu na touto akcí převzal starosta Tišnova Jiří Dospíšil. Proběhne samozřejmě autogramiáda malíře Stanislava Bělíka a prodej kalendářů. Hudební program zajistí cimbálová Moravská muzika Petra Mikulky se zpěvákem Václavem Kováříkem. Součástí celé akce bude celodenní výstava obrazů Mistra Bělíka v zasedací místnosti radnice, která potrvá od 9 – 17 hodin.

Vážení příznivci umění tohoto nezaměnitelného regionálního umělce, neváhejte a přijďte vzdát hold skromnému člověku, který svým neutuchajícím optimismem a zájmem o umění „strčí do kapsy“ i mnohem mladší kolegy.

Mistře Stanislave Bělíku, přeji Vám za všechny, kteří Vás mají rádi, hodně zdraví a přijměte také velké poděkování za spoustu krásných a osobitých obrazů.

                                                                                                                                                Zdeněk Jílek

                                                                                                                                  spolek Art Periscope

 

 

Vážení příznivci spolku Art Periscope,

dovolte mi, abych vás seznámil s naší  činností v roce 2018:
po úspěšné výstavě v březnu 2018 v Předklášteří (Sedm krát deset soch a plastik) jsme se odmlčeli, ale o to více pracujeme „v zákulisí“. Jednak, jako každoročně, připravujeme vydání nástěnného kalendáře pro rok 2019. Tentokrát to bude z obrazů malíře Stanislava Bělíka z Doubravníku, který by se měl v příštím roce dožít neuvěřitelných 100 let. A tak jsme Mistrovi nabídli, že právě v tomto roce budou jeho obrazy obdivovat ve všech domácnostech našeho regionu. Kalendář bude mít název „Tišnovsko v obrazech Stanislava Bělíka“ a budou tam neznámé obrazy ze soukromých sbírek. Křest se uskuteční na Václavských hodech v prostorách tišnovské radnice a záštitu převzal starosta města Tišnova Jiří Dospíšil.

O kalendář je již dnes takový zájem, že vyjde pro nás v neobvyklém nákladu, sedmset kusů.
Druhý náš projekt souvisí s letošní již desátou výstavou betlémů, kterou uspořádáme opět ve spolupráci s OÚ Předklášteří ve dnech 8. až 16. 12. 2018. Chceme vydat (již druhou) publikaci o regionálních betlémech tentokrát s názvem „Nejen Tišnovsko a betlémy“. Budou zde nové informace o této vánoční tradici, dále o betlémech umístěných v regionálních kostelích (včetně  jejich historie) nebo o dalších nově objevených řezbářích a výtvarnících. Doplněna bude tato kniha      o nové betlémy, které vznikly v našem kraji v posledním období a také o postní betlémy - křížové cesty. Bude zde i přehled všech devíti výstav, které spolek Art Periscope doposud uspořádal. Publikace bude obsahovat 120 stran, celobarevná a vyjde v nákladu 300 kusů.
Třetím naším počinem bude vytvoření „Tišnovského betlému přátel spolku Art Periscope“.

Je to snaha, nás fandů, zviditelnit město Tišnov i tímto způsobem. Když mohou existovat třešťské nebo třebíčské betlémy, svitavský nebo poličský, třebechovický nebo bruntálský, tak proč by nemohl vzniknout také tišnovský betlém? Rozměry budou 2 m x 2,2 m x 1,1 m, dřevěná konstrukce, kostel a radnice vyřezávané z překližky v provedení 3D, doplněné o namalované významné tišnovské budovy na plastických obrazech, jeskyně bude z krásného pařezu z hory Květnice, barevné figurky ze slaného těsta včetně známých tišnovských osobností, atd., atd. První fázi našeho tvoření již máme za sebou, a tak mi dovolte poděkovat firmě Slovák Pro Interiér, s.r.o. z Lomnice, jmenovitě panu Víťovi Slovákovi, který se nezištně podílel na zhotovení základní konstrukce celého betlému. Premiéru bude mít betlém na výstavě v Předklášteří  a od  17. 12. 2018 bude vystaven  v prostorách tišnovské radnice.

 

 

 

Foto z kostela :

Snímek od Michala Beneše zachycuje kostel sv. Václava v Tišnově, kde jsme v rámci akce Noc kostelů vystavili první část našeho betlému – kostel sv. Václava    z překližky v provedení 3D, který vytvořil Jiří Malášek z Malhostovic a elektricky doplnil Michal Beneš z Tišnova.

 

Přeji vám všem hezké prožití dovolené a těším se na setkání s vámi  na podzim při našich akcích.


                                                                                                                                         Zdeněk Jílek
                                                                                                                      za spolek Art Periscope

 

 Video z vernisáže výstavy "Betlémy od Předklášteří po Mexiko"

 

AKTUALITY

10.03.2018

Fotogalerie z výstavy Sedm krát deset soch a plastik

...více »

27.01.2018

SEDM KRÁT DESET – tentokrát soch a plastik

...více »

30.12.2017

Fotogalerie z derniéry výstavy "Betlémy od Předklášteří po Mexiko"

...více »

27.12.2017

Fotogalerie vystavených betlémů - 2. část

...více »

17.12.2017

Fotogalerie vystavených betlémů - 1. část

...více »

17.12.2017

Fotogalerie z vernisáže výstavy

...více »

11.10.2017

Fotogalerie z výstavy Sedm krát deset grafik a kreseb

...více »

21.09.2017

Fotogalerie z derniéry výstavy "Z jiného světa "

...více »

19.09.2017

Fotogalerie z výstavy "Z jiného světa "

V bývalém ovčíně v areálu Porta Coeli v Předklášteří ...více »

17.08.2017

Umění Z jiného světa prozáří ovčín v Porta Coeli

...více »

30.06.2017

Pozvánka na akce Art Periscope – podzim 2017

...více »

10.03.2017

Fotogalerie z prodejní výstavy "Sedm krát deset"

...více »

08.01.2017

Fotogalerie z Derniéry výstavy "(Nejen) historické betlémy a andělé"

...více »

04.01.2017

Fotogalerie vystavených betlémů

...více »

23.09.2016

Kalendář Významné osobnosti Tišnovska 2017

...více »

16.06.2016

TIŠNOVSKÉ ULIČKY bodovaly v soutěži Kalendář roku 2016

...více »