Přeskočit navigaci
Art Periscope Gallery

Vážení příznivci  spolku Art Periscope.                                        

Zdravíme vás u příležitosti 10. výročí založení, které s námi můžete oslavit 22. června 2019 na náměstí v Tišnově při Letních trhových slavnostech.

Na druhé pololetí připravujeme akce, na které vás chceme již v předstihu upozornit:


28. září 2019 slavnostní křest kalendáře s názvem „Významné stromy na Tišnovsku – 2020“ na Václavských hodech v Tišnově.


15. – 20. října 2019 výstava malíře Jižní Moravy Antonína Vojtka 

U příležitosti jeho 85. narozenin v prostorách OÚ Předklášteří


28. 11. 2019  – 12. 1. 2020 výstava s názvem „Betlémy z Tišnovska“    v zámecké jízdárně Třebíč.

Vystavující: Zdeněk Jílek (výběr z jeho sbírky 160 betlémů), Jana Svobodová z Drásova, František Ševčík z Malé Lhoty, Jiří Malášek z Malhostovic, Josef Kejda ze Skřinářova, Jiří Ondra z Tišnova, Martin Koloc z Horních Louček.


7. 12. – 15. 12. 2019 výstava s názvem „Betlémy a kostely“ v prostorách OÚ Předklášteří. 

Budou zde zapůjčeny betlémy z okolních kostelů doplněné o betlémy výtvarníků znázorňující kostelní motivy.


18. 12. 2019 – 12. 1. 2020 „Vánoční výstava betlémů“ v prostorách Tišnovského muzea.  

Vystaven bude Tišnovský betlém a další betlémy ze sbírek Zdeňka Jílka, Naděždy Parmové z Blanska, Františka Dostála z Přerova a Jiřího Gottwalda z Brna.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme hezké prožití letních dovolených.


                                                                                                                                                  Zdeněk Jílek
                                                                                                                       Jménem spolku Art Periscope

 

Výstavu 7 x 10 si užili Jan Saudek i mnoho návštěvníků.


Čtvrtou výstavou Sedm krát deset fotografií z cyklu 7 x 10 (obrazy, grafiky, sochy a fotografie) oslavil spolek Art Periscope své desetileté působení. Na vernisáži v prostorách OÚ Předklášteří se v sobotu 2. března sešlo  sedm vystavujících fotografů. Z Prahy přijeli Jan Saudek, Jan Svatoš a Ivan Král, z Brna Libor Teplý a Vratislav Hnátek a také zde vystavovali místní Antonín Nahodil a Michal Beneš. Mistr Saudek měl výstavu na Tišnovsku poprvé a jeho dojmy nejlépe vystihuje děkovný dopis, který mi zaslal.

 

 

Poděkování za spolupráci patří OÚ Předklášteří, MěKS Tišnov a hlavnímu sponzorovi firmě JICOM spol. s r.o.  Dále Městu Tišnov a firmám: KORAL s.r.o., BAUMAT s.r.o., NEJEZ stavitel s.r.o.,  Ing. Pokorný Petr, RPE s.r.o.  a Tišnovskému pivovaru. Zvláštní poděkování zaslouží pan Pavel Bortlík za zapůjčení své sbírky starých fotoaparátů a spolek Dobromysl za dozor při výstavě.
Největší zásluhu na účasti Jana Saudka na výstavě má však tišnovský rodák, moderátor, spisovatel a televizní producent Luboš Xaver Veselý. Tomu patří rovněž poděkování a věříme, že to nebyla poslední vzájemná spolupráce.
Doufejme, že pramen inspirace spolku Art Periscope  ještě zdaleka nevyschnul a že bude ještě dlouhá léta lákat na další úspěšné akce své diváky a čtenáře.
 
                                                                                                                                                      Zdeněk Jílek

 

Fotogalerie z derniéry výstavy " Sedm krát deset fotografií "

 

Fotogalerie z vernisáže výstavy " Sedm krát deset fotografií "

Fotogalerie ze zakončení výstavy " Pojďme spolu za betlémy "

 

 

 Fotogalerie z 10. ročníku předvánoční výstavy betlémů - Pojďme spolu za betlémy

 

ART PERISCOPE bilancuje rok 2018 – Tišnovský betlém, kniha a desátá adventní výstava

Hned tři pozoruhodná díla spolku Art Periscope završila v prosinci úspěšný rok 2018 a stala se středem pozornosti v celém tišnovském regionu při příležitosti jubilejní desáté výstavy betlémů. Předvánoční akce se staly již tradicí, bez níž si adventní atmosféru mnozí návštěvníci již nedovedou představit. A tak si jednotlivá díla připomeňme.


Tišnovský betlém – obrovské společné dílo, které představuje vytrvalou snahu příznivců spolku Art Periscope zanechat městu Tišnov odkaz naší doby a našeho života. Betlém oživuje vánoční atmosféru a může být také neustále doplňován a aktualizován o nové osobnosti či stavby našeho města. Doufejme, že se pro betlém najde vhodný prostor, kde by mohl být k vidění po delší čas, a nejenom posledních 14 dnů v roce.


Kniha Pojďme spolu za betlémy - předčila všechna očekávání. Je to zatím nejrozsáhlejší kniha z dílny autora Zdeňka Jílka, který se nebál zařadit do obsahu  informace nejen o betlémech, ale také o pokračování tohoto příběhu, tzn. o křížových cestách a vzkříšení. Obsahuje tipy na výlety po betlémech, také údaje o reginálních tvůrcích betlémů a další zajímavosti s betlémářskou tematikou. Kniha má 220 stran, je doplněná fotografiemi Michala Beneše a přinesla, dle prodejních výsledků, radost mnoha čtenářům. Vyšla tradičně v omezeném nákladu a lze ji ještě stále zakoupit v knihkupectví u paní Raškové v Tišnově nebo ve specializované prodejně betlémů ve Varnsdorfu u paní Horáčkové.


Adventní výstava Pojďme spolu za betlémy - znamenala opravdové vyvrcholení desetileté činnosti spolku Art Periscope. Kvalitní scénář výstavy ocenila i řada odborníků.  Nepovede se totiž každý rok shromáždit na jednom místě kolekce dřevěných plastik od Mistrů Jiřího Netíka z Brna a Zdeňka Farského z Náchoda, malovaný betlém od Ivana Svatoše z Prahy, třebíčské betlémy z depozitáře Muzea Vysočiny a vše doplnit o díla špičkových regionálních výtvarníků. O úspěchu výstavy svědčí také počet návštěvníků, který meziročně narůstá. Již v pátek 14. prosince organizátoři přivítali 2 000. návštěvníka, kterým se stala PhDr. Marta Sylvestrová z Brna. Celkem všech deset výstav spolku Art Periscope vidělo již více než 20 000 návštěvníků.
V letošním roce jsme se rozhodli pomoci i lidem v nouzi a věnovali jsme 10 % ze vstupného této výstavy Vojtíškovi Cimbálníkovi z Olší. K tomuto záměru se přidala i škola 28. října v Tišnově a firma Tepos-HJ, spol.s r.o., takže jsme mohli o stříbrné neděli 16. prosince předat rodině Cimbálníkově částku 12 500 Kč na léčení jejich syna v lázních v Klimkovicích.
Budeme rádi, zachováte-li nám přízeň i v letošním roce. Opět pro Vás chystáme několik zajímavých akcí spojených s nejedním překvapením. O všem Vás budeme samozřejmě včas informovat.


                                                                                                        Za spolek Art Periscope Zdeněk Jílek

AKTUALITY

10.03.2018

Fotogalerie z výstavy Sedm krát deset soch a plastik

...více »

27.01.2018

SEDM KRÁT DESET – tentokrát soch a plastik

...více »

30.12.2017

Fotogalerie z derniéry výstavy "Betlémy od Předklášteří po Mexiko"

...více »

27.12.2017

Fotogalerie vystavených betlémů - 2. část

...více »

17.12.2017

Fotogalerie vystavených betlémů - 1. část

...více »

17.12.2017

Fotogalerie z vernisáže výstavy

...více »

11.10.2017

Fotogalerie z výstavy Sedm krát deset grafik a kreseb

...více »

21.09.2017

Fotogalerie z derniéry výstavy "Z jiného světa "

...více »

19.09.2017

Fotogalerie z výstavy "Z jiného světa "

V bývalém ovčíně v areálu Porta Coeli v Předklášteří ...více »

17.08.2017

Umění Z jiného světa prozáří ovčín v Porta Coeli

...více »

30.06.2017

Pozvánka na akce Art Periscope – podzim 2017

...více »

10.03.2017

Fotogalerie z prodejní výstavy "Sedm krát deset"

...více »

08.01.2017

Fotogalerie z Derniéry výstavy "(Nejen) historické betlémy a andělé"

...více »

04.01.2017

Fotogalerie vystavených betlémů

...více »

23.09.2016

Kalendář Významné osobnosti Tišnovska 2017

...více »

16.06.2016

TIŠNOVSKÉ ULIČKY bodovaly v soutěži Kalendář roku 2016

...více »