Přeskočit navigaci
Art Periscope Gallery

VYJÁDŘENÍ SPOLKU ART PERISCOPE K ČINNOSTI DO KONCE ROKU 2020:

Epidemiologická situace v naší republice je tak závažná, že nám nedovoluje připravovat naše předvánoční akce. Proto jsme nyní naše možnosti projednali se všemi rozhodujícími spolupracujícími subjekty a dospěli k tomuto vyjádření:

1. Výstava „Betlémy a umění“, která se měla uskutečnit v prostorách OÚ Předklášteří v termínu 5. – 20.12.2020 se přesouvá na prosinec 2021. Není totiž možné vynaložit úsilí a finance pro dovoz betlémů z celé ČR a zajistit instalaci a pojištění v době, kdy není jisté, jestli vůbec bude v tuto dobu možné výstavu otevřít. Navíc zcela určitě by se výstava musela konat bez doprovodných programů, bez přítomnosti vystavujících umělců a také s velmi omezeným počtem návštěvníků.

2. Jako náhradu za přeloženou výstavu a pro zachování tradice našich předvánočních akcí v Předklášteří, chceme zkusit v původním termínu 5. – 20.12.2020, připravit betlémy ze sbírky manželů Jílkových, které budou doplněny o díla regionálních výtvarníků. Tzn. připravit nejlevnější variantu, kterou bychom zvládli a finančně unesli i v případě, že bychom nemohli tuto výstavu otevřít vůbec.

3. Výstava betlémů, která se měla konat v Tišnovském muzeu - z důvodu stavebních prací až od 20. 12.2020 - se přesouvá na prosinec 2021. Výstavu chceme nahradit otevřením „Betlémské tišnovské cesty“, na které bychom do výkladů některých obchodů nainstalovali betlémy.

4. Knihu „Pojďme spolu za betlémy – druhé, rozšířené vydání“ vydáme v termínu do konce listopadu. Jedná se o původní publikaci doplněnou o medailonky nových, u nás vystavujících umělců, dále o novinky a zajímavosti z betlémářské oblasti, apod. Kniha bude mít navíc DVD, které zachycuje záznamy z deseti posledních výstav betlémů spolku Art Periscope. Bude se jednat o zajímavý vánoční dárek.

5. Tišnovský betlém spolku Art Periscope byl letos rozšířen o další čtyři figurky významných osobností. Pokud se uskuteční výstava v Předklášteří bude zde opět představen a potom bude v rámci „Betlémské tišnovské cesty“ vystaven v atriu ZŠ 28. října v Tišnově. V těchto dnech vychází aktualizovaný katalog „Průvodce Tišnovským betlémem“, kde jsou informace o všech 17 budovách, 16 osobnostech a celém tomto vánočním příběhu.

6. Nástěnný kalendář „Tišnov objektivem 2021“, který vydal spolek Art Periscope, ve spolupráci s Klubem přátel fotografů v Tišnově, je stále v prodeji v Informačním centru, v knihkupectví paní Raškové a nově v obchodě s potravinami AZ Tišnov.

7. Děkujeme vám všem za pochopení při provádění našich kroků a opatření. Věříme, že složitá situace v našem státě a celém světě brzy pomine a že se zase všichni vrátíme k běžnému životu. Zachovejte nám přízeň, bude líp!

                                                                                                                    Zdeněk Jílek za spolek Art Periscope

 

Kalendář „Tišnov objektivem 2021“

Již jsme si zvykli, že každým rokem vychází z dílny Art Periscope kalendář s regionální tématikou, jehož životnost zpravidla nekončí 31. prosince, ale zůstává uschován v rodinných archivech. Pro rok 2021 to bude kalendář jubilejní, dvacátý, s názvem „Tišnov objektivem“. Spolek Art Periscope tentokrát spojil své síly s Klubem přátel fotografie Tišnov a výsledkem je třináct netradičních pohledů na Tišnov od šesti fotografů.  Křest tohoto kalendáře se uskuteční 26. září 2020 na Svatováclavských hodech v Tišnově za účasti tišnovských fotografů, spoluautorů kalendáře - Vladimíra Adamce, Michala Beneše, Miloše Bučka, Milana Ferova, Jaromíra  Škáry, Miroslava Zavadila, a autora nápadu Zdeňka Jílka. Kmotrem kalendáře bude starosta města Tišnova Jiří Dospíšil. Kalendář bude na hodech také v prodeji a dále bude potom k dostání v TIC Tišnov, v knihkupectví u paní Raškové a při akcích spolku Art Periscope.

 

 

Program činnosti spolku Art Periscope, z.s. na druhé pololetí 2020

 

Vážení příznivci spolku Art Periscope,                                                                                                              zdravím vás všechny po nucené přestávce a chtěl bych vás informovat  o programu našeho spolku na druhé pololetí 2020.


1. slibovaný kalendář je již v tiskárně a měl by se pokřtít na Svatováclavských hodech na náměstí v Tišnově. Jedná se o výběr fotografií členů Fotoklubu v Tišnově, kteří s námi na tomto kalendáři spolupracovali. Jsou v něm netradiční pohledy na Tišnov, které přispívají k atmosféře našeho jubilejního dvacátého kalendáře s názvem „Tišnov objektivem 2021“.                                                                                      

 

2. výstavu dvou pražských umělců - fotografa Ivana Krále a malíře Josefa Velčovského – se podařilo přeložit a měla by se uskutečnit ve dnech 6.10. – 17.10.2020 v prostorách OÚ Předklášteří. V průběhu výstavy vystoupí v rámci pořadu „Hudba mezi obrazy“ skupina Listověj – hudba Vysočiny – s Jiřím Nohelem a na derniéře 17.10. zahraje dixieland pod vedením brněnské legendy Mojmíra Bártka, člena orchestru Gustava Broma. Přítomni zde budou i oba vystavující umělci Ivan Král a Josef Velčovský. Výstava bude prodejní.

 

3. výstava „Betlémy a umění“ aneb „Vánoční příběh tentokrát ve dřevě“ se uskuteční ve dnech 10.12. – 20.12. 2020 v prostorách OÚ Předklášteří.Svá díla vystaví osm špičkových řezbářů, někteří u nás premiérově. Odborný dohled nad výstavou převzala kurátorka PhDr. Hana Dvořáková, ředitelka brněnského Etnografického ústavu. V doprovodném programu vystoupí žáci ZŠ Předklášteří nebo v pořadu „Hudba mezi betlémy“ Tišnovský komorní orchestr (TIKO) nebo Pěvecký smíšený sbor K dur z Kuřimi nebo zpěvák Jirka Helán se svými hosty.

 

4. od 22.12.2020 – 10.1.2021 budeme pořádat v Tišnovském  muzeu výstavu s názvem „Betlémy a lidová tvořivost“. Bude to tradiční přehlídka regionálních výtvarníků v netradičním uspořádání.


5. spolek Art Periscope připravuje rozšířené vydání dotisku knihy „Pojďme spolu za betlémy“, která je beznadějně rozprodána.V knize se objeví další novinky a zajímavosti z betlemářské oblasti a budou také doplněny informace z posledních výstav.

Vážení příznivci, doufám, že tentokrát se již podaří zrealizovat naše záměry - ať již s rouškami nebo bez nich. Důležitá v naší oblasti je však tradice a přízeň, kterou nám, doufám, zachováte.


                                                                                                                  Zdeněk Jílek za Art Periscope, z.s.

Fotogalerie z Vánoční výstavy betlémů v prostorách Tišnovského muzea

Fotogalerie z derniéry výstavy „Betlémy a kostely“ v prostorách OÚ Předklášteří

Fotogalerie z vernisáže výstavy „Betlémy a kostely“ v prostorách OÚ Předklášteří

 Fotogalerie z výstavy „Betlémy z Tišnovska“ v zámecké jízdárně Třebíč

 

Adventní čas oživí výstavy betlémů spolku Art Periscope

Jedenáctou sezónu činnosti a výstav začne spolek Art Periscope uspořádáním přehlídky regionálních betlémů na zámku v Třebíči pod názvem „Betlémy nejen z Tišnovska“. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 17 hodin a potrvá až do 12. ledna 2020. Budou zde vystaveny jednak betlémy ze sbírky manželů Jílkových a jednak díla z tvorby výtvarníků našeho regionu. Celkem zde mohou návštěvníci spatřit na 130 betlémů, které jsou doplněny o dřevěné plastiky řezbáře Romana Galka z Jindřichova Hradce. Scénář výstavy sestavil Zdeněk Jílek, naaranžovali členové spolku Art Periscope ve spolupráci s pracovníky Muzea Vysočiny Třebíč. Srdečně zveme všechny příznivce z celého Tišnovského regionu, aby se přijeli podívat, jak se nám výstava, přímo v betlémářské baště Vysočiny, zdařila.


          
Další výstava z dílny Art Periscope bude ve spolupráci s obcí Předklášteří v prostorách OÚ v termínu 7. - 15. prosince 2019 s názvem „Betlémy a kostely“. Dvanáct betlémů z okolních kostelů bude doplněno o díla výtvarníků, která znázorňují, mimo biblický příběh, i symboly kostelů. Poděkování za zapůjčení těchto skvostných exemplářů patří farnostem Tišnov, Předklášteří, Deblín, Křoví, Dolní Loučky, Čebín, Lomnice, Unín, Kuřimská Nová Ves, Nebovidy, dále Domovu sv. Alžběty Žernůvka a  za betlém z kaple v Horních Loučkách. Výstavu zahájí v sobotu 7. 12. neobvyklá návštěva z nebes a v hudebním vystoupení se představí skupina ORBA  s pořadem Vlaštovky koledují. Derniéru v neděli 15. 12. oživí vystoupení Jiřího Helána s jeho hosty a bude vyhodnocena soutěž dětských výtvarných prací.

 


.
Třetí výstava bude uskutečněna ve spolupráci s tišnovským muzeem v jeho prostorách v době od 18. prosince 2019 do 12. ledna 2020. Zde budou hlavními vystavujícími sběratelé betlémů Naďa Parmová z Blanska, Stanislav Dostál z Přerova a Zdeněk Jílek z Tišnova. Zahájení bude ve středu 18. 12. v 16 hodin hudebním vystoupením žáků ZUŠ v Tišnově. V přízemních místnostech budou vystaveny jednak klasické figurkové papírové betlémy nalepené na překližce (Kvěchová, Aleš, Lada, Bělík a další) a jednak betlémy trojrozměrné z různých materiálů. Sakrálními obrazy doplní výstavu malíř Luboš Plachý z Molenburku.   V horním patře bude dominantou částečně pohyblivý Tišnovský betlém z dílny spolku Art Periscope, který byl v letošním roce rozšířen o tři další osobnosti města. Na výstavě nebude chybět ani kolekce technických zajímavostí - nejenom betlémů - pro děti, od autora Luboše Poukara z Deblína. Je to první výstava spolku Art Periscope v Tišnově, která bude otevřena přes vánoční svátky a tak si budou moci Tišnováci prodloužit a vychutnat vánoční atmosféru i po Novém roce.

Fotogalerie z derniéry výstavy Antonína Vojtka v Předklášteří

 

Antonín Vojtek se narodil 10.1.1934 v Horních Bojanovicích. Žije a pracuje v Břeclavi.Od samotných počátků (Vojtek začal vystavovat už v roce 1955) bylo zřejmé, že na scénu vstupuje malíř, který dříve či později zaujme v českém výtvarném umění přední místo.Bývá nazýván „Malířem jižní Moravy“. Na jižní Moravě se narodil, na jižní Moravě žije. Jižní Moravu miluje a celý život ji ztvárňuje svým osobitým způsobem.
Antonín Vojtek se zajímal o výtvarnou tvorbu již od mládí. Kreslil a maloval v okolí své rodné obce Horní Bojanovice na břeclavském okrese. Svou výstavní činnost zahájil v této obci v roce 1965. Od té doby vystavil svá díla na 220 místech, a to na samostatných výstavách. V zahraničí to bylo v Německu, Rakousku, Skotsku, Itálii, Řecku, USA, Chorvatsku a v dalších zemích. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a soukromých sbírkách v téměř padesáti státech světa.

V letošním roce Mistr slaví 85 roků, a tak se nabídky na výstavy jeho obrazů jenom hrnuly - Galerie 99 Břeclav, MMG Břeclav, Galerie Penzion v Karlovicích, účast na 59. ročníku Zlín Film Festival, AD Galerie Praha, zahradnictví u Vrbasů Blažovice, Domov s duší Sokolnice, 100 let gymnázia Hustopeče, Den otevřených ateliérů Břeclav a desátá jubilejní výstava bude v prostorách OÚ Předklášteří s názvem „Antonín Vojtek 85“. Uskuteční se ve dnech 15. – 20. října 2019 a bude zakončena v neděli 20.9. od 15,00 hodin kulturním programem, ve kterém vystoupí kromě oslavence Antonína Vojtka také cimbálová muzika Tomáše Zouhara a brněnská baletka Dominika Marková. Celý pořad, ve kterém bude pokřtěn i nový kalendář spolku Art Periscope s názvem „Stromy na Tišnovsku 2020“, bude uvádět moderátorka Barbora Kulhánková. K vidění bude na čtyřicet obrazů Mistra Antonína Vojtka. Výstava bude otevřena denně od 9 do 17 hodin se vstupným dobrovolným.

Srdečně vás všechny zveme k návštěvě této ojedinělé výstavy jménem pořadatelů - spolku Art Periscope, z.s. a obce Předklášteří.

Stromy na Tišnovsku 2020 – kalendář právě vychází

V těchto dnech vychází další, v pořadí již devatenáctý, regionální kalendář z dílny Zdeňka Jílka, který vydává spolek Art Periscope ve spolupráci s městem Tišnovem.

Tentokrát kalendář zachycuje neotřelým způsobem vybrané stromy na Tišnovsku, které zaujaly především tišnovského přírodovědce docenta Jana Lacinu. Ten úzce spolupracoval při výběru stromů a každý snímek odborně popsal a okomentoval.V kalendáři můžeme spatřit stromy nejvyšší, nejstarší, s největším objemem kmene,  se zajímavou historií nebo třeba s nejlepším výhledem na město nebo přilehlé objekty. V době, kdy dochází k masivnímu úbytku stromů z důvodů sucha, mohou tyto fotografie a informace sloužit i k zachycení současného stavu tišnovské přírody pro naše budoucí generace. Fotografické části kalendáře se tradičně ujal tišnovský fotograf Michal Beneš, který výrazně přispěl k umělecké úrovni řady našich vydávaných titulů. A také tentokrát odvedl skvostnou práci. Důkazem toho je např. půlnoční snímek cypřiše nad Nelepčem, který je uveřejněn v měsíci listopadu a představuje skutečně „dušičkovou“ atmosféru.Obec Předklášteří zase zastupuje památná hrušeň v Chaloupkách, která je určena pro měsíc květen.

 Za vydání kalendáře chceme poděkovat I našim spřáteleným firmám a mecenášům, kteří dlouhodobě naše vydavatelské aktivity podporují: Město Tišnov, obec Předklášteří, JICOM spol. s r.o., KORAL s.r.o., BAUMAT spol. s r.o., RPE s.r.o.,  Ing. Petr Pokorný – engineering, Slovák Pro Interier, Nejez stavitel s.r.o.  

Kalendář bude pokřtěn v neděli 20. října 2019 v sále OÚ Předklášteří od 15 hodin na derniéře výstavy obrazů malíře Antonína Vojtka.      Do prodeje bude uveden od 21. října v knihkupectví u paní Raškové v Tišnově a dále na akcích spolku Art Periscope, z.s.


                                                                                                                                      Zdeněk Jílek                                                                                                                        jménem všech autorů kalendáře

 

Chcete se stát členy spolku ART PERISCOPE?

Desetiletou intenzivní činností společnosti Art Periscope, s.r.o. v oboru kulturním (uspořádání 54 výstav a ostatních uměleckých akcí, 10 výstav betlémů, vydání 10 regionálních kalendářů a 4 publikací, atd.) jsme se dostali do povědomí návštěvníků nejenom tišnovského regionu. Od srpna 2019 však dochází k organizační změně našeho záměru a ze společnosti s ručením omezeným se stává nezisková organizace s názvem Art Periscope z.s.  (zapsaná společnost).

Hlavním cílem je a bude zachovávat a připomínat umělecké tradice a hodnoty, zejména tišnovského regionu, se snahou zvyšovat finanční podporu a zisk dotací a grantů pro tyto účely. Rovněž chceme i nadále vyhledávat, podporovat a prezentovat regionální výtvarníky. Spolek Art Periscope z.s. bude pro uvedený záměr vytvářet i vlastní umělecká díla (dřevěné plastiky, obrazy, betlémy, fotogragfie) a zajišťovat svoji vydavatelskou činnost (publikace a regionální kalendáře).
Změnou formy spolku dojde k očekávanému rozšíření počtu členů zajímajících se o tuto oblast (vstoupit do spolku může každý, kdo souhlasí s jeho stanovami) a navíc nová právní forma zvýši šanci na dosažení větší grantové a dotační podpory regionálním projektům. 
Nejvyšším orgánem spolku je tříčlenný výbor s předsedou Zdeňkem Jílkem a členy Lucií Jůzovou a Ing. Magdou Drhlíkovou. Spolek Art Periscope z.s. má aktuálně 21 členů včetně jednoho čestného člena - Prof. MUDr. Antona Kollára, DrSc. V základním majetku spolku je 160 betlémů a 55 obrazů ze sbírky manželů Jílkových.
Věříme, že tato transformace spolku přispěje k naplnění všech jeho záměrů. Máte zájem se stát členem našeho spolku, podílet se na zajímavých projektech a přispět ke kulturnímu rozvoji regionu?

Pak pište na adresu Art Periscope z.s., Na Honech 1769, Tišnov 666 01 nebo e-mail jilek@artperiscope.cz.

                                                                              Na spolupráci se těší Zdeněk Jílek – jménem spolku Art Periscope z.s.

 

Vážení příznivci  spolku Art Periscope.                                        

Zdravíme vás u příležitosti 10. výročí založení, které s námi můžete oslavit 22. června 2019 na náměstí v Tišnově při Letních trhových slavnostech.

Na druhé pololetí připravujeme akce, na které vás chceme již v předstihu upozornit:


28. 11. 2019  – 12. 1. 2020 výstava s názvem „Betlémy z Tišnovska“    v zámecké jízdárně Třebíč.

Vystavující: Zdeněk Jílek (výběr z jeho sbírky 160 betlémů), Jana Svobodová z Drásova, František Ševčík z Malé Lhoty, Jiří Malášek z Malhostovic, Josef Kejda ze Skřinářova, Jiří Ondra z Tišnova, Martin Koloc z Horních Louček.


7. 12. – 15. 12. 2019 výstava s názvem „Betlémy a kostely“ v prostorách OÚ Předklášteří. 

Budou zde zapůjčeny betlémy z okolních kostelů doplněné o betlémy výtvarníků znázorňující kostelní motivy.


18. 12. 2019 – 12. 1. 2020 „Vánoční výstava betlémů“ v prostorách Tišnovského muzea.  

Vystaven bude Tišnovský betlém a další betlémy ze sbírek Zdeňka Jílka, Naděždy Parmové z Blanska, Františka Dostála z Přerova a Jiřího Gottwalda z Brna.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme hezké prožití letních dovolených.


                                                                                                                                                  Zdeněk Jílek
                                                                                                                       Jménem spolku Art Periscope

 

Výstavu 7 x 10 si užili Jan Saudek i mnoho návštěvníků.


Čtvrtou výstavou Sedm krát deset fotografií z cyklu 7 x 10 (obrazy, grafiky, sochy a fotografie) oslavil spolek Art Periscope své desetileté působení. Na vernisáži v prostorách OÚ Předklášteří se v sobotu 2. března sešlo  sedm vystavujících fotografů. Z Prahy přijeli Jan Saudek, Jan Svatoš a Ivan Král, z Brna Libor Teplý a Vratislav Hnátek a také zde vystavovali místní Antonín Nahodil a Michal Beneš. Mistr Saudek měl výstavu na Tišnovsku poprvé a jeho dojmy nejlépe vystihuje děkovný dopis, který mi zaslal.

 

 

Poděkování za spolupráci patří OÚ Předklášteří, MěKS Tišnov a hlavnímu sponzorovi firmě JICOM spol. s r.o.  Dále Městu Tišnov a firmám: KORAL s.r.o., BAUMAT s.r.o., NEJEZ stavitel s.r.o.,  Ing. Pokorný Petr, RPE s.r.o.  a Tišnovskému pivovaru. Zvláštní poděkování zaslouží pan Pavel Bortlík za zapůjčení své sbírky starých fotoaparátů a spolek Dobromysl za dozor při výstavě.
Největší zásluhu na účasti Jana Saudka na výstavě má však tišnovský rodák, moderátor, spisovatel a televizní producent Luboš Xaver Veselý. Tomu patří rovněž poděkování a věříme, že to nebyla poslední vzájemná spolupráce.
Doufejme, že pramen inspirace spolku Art Periscope  ještě zdaleka nevyschnul a že bude ještě dlouhá léta lákat na další úspěšné akce své diváky a čtenáře.
 
                                                                                                                                                      Zdeněk Jílek

 

Fotogalerie z derniéry výstavy " Sedm krát deset fotografií "

 

Fotogalerie z vernisáže výstavy " Sedm krát deset fotografií "

Fotogalerie ze zakončení výstavy " Pojďme spolu za betlémy "

 

 

 Fotogalerie z 10. ročníku předvánoční výstavy betlémů - Pojďme spolu za betlémy

 

ART PERISCOPE bilancuje rok 2018 – Tišnovský betlém, kniha a desátá adventní výstava

Hned tři pozoruhodná díla spolku Art Periscope završila v prosinci úspěšný rok 2018 a stala se středem pozornosti v celém tišnovském regionu při příležitosti jubilejní desáté výstavy betlémů. Předvánoční akce se staly již tradicí, bez níž si adventní atmosféru mnozí návštěvníci již nedovedou představit. A tak si jednotlivá díla připomeňme.


Tišnovský betlém – obrovské společné dílo, které představuje vytrvalou snahu příznivců spolku Art Periscope zanechat městu Tišnov odkaz naší doby a našeho života. Betlém oživuje vánoční atmosféru a může být také neustále doplňován a aktualizován o nové osobnosti či stavby našeho města. Doufejme, že se pro betlém najde vhodný prostor, kde by mohl být k vidění po delší čas, a nejenom posledních 14 dnů v roce.


Kniha Pojďme spolu za betlémy - předčila všechna očekávání. Je to zatím nejrozsáhlejší kniha z dílny autora Zdeňka Jílka, který se nebál zařadit do obsahu  informace nejen o betlémech, ale také o pokračování tohoto příběhu, tzn. o křížových cestách a vzkříšení. Obsahuje tipy na výlety po betlémech, také údaje o reginálních tvůrcích betlémů a další zajímavosti s betlémářskou tematikou. Kniha má 220 stran, je doplněná fotografiemi Michala Beneše a přinesla, dle prodejních výsledků, radost mnoha čtenářům. Vyšla tradičně v omezeném nákladu a lze ji ještě stále zakoupit v knihkupectví u paní Raškové v Tišnově nebo ve specializované prodejně betlémů ve Varnsdorfu u paní Horáčkové.


Adventní výstava Pojďme spolu za betlémy - znamenala opravdové vyvrcholení desetileté činnosti spolku Art Periscope. Kvalitní scénář výstavy ocenila i řada odborníků.  Nepovede se totiž každý rok shromáždit na jednom místě kolekce dřevěných plastik od Mistrů Jiřího Netíka z Brna a Zdeňka Farského z Náchoda, malovaný betlém od Ivana Svatoše z Prahy, třebíčské betlémy z depozitáře Muzea Vysočiny a vše doplnit o díla špičkových regionálních výtvarníků. O úspěchu výstavy svědčí také počet návštěvníků, který meziročně narůstá. Již v pátek 14. prosince organizátoři přivítali 2 000. návštěvníka, kterým se stala PhDr. Marta Sylvestrová z Brna. Celkem všech deset výstav spolku Art Periscope vidělo již více než 20 000 návštěvníků.
V letošním roce jsme se rozhodli pomoci i lidem v nouzi a věnovali jsme 10 % ze vstupného této výstavy Vojtíškovi Cimbálníkovi z Olší. K tomuto záměru se přidala i škola 28. října v Tišnově a firma Tepos-HJ, spol.s r.o., takže jsme mohli o stříbrné neděli 16. prosince předat rodině Cimbálníkově částku 12 500 Kč na léčení jejich syna v lázních v Klimkovicích.
Budeme rádi, zachováte-li nám přízeň i v letošním roce. Opět pro Vás chystáme několik zajímavých akcí spojených s nejedním překvapením. O všem Vás budeme samozřejmě včas informovat.


                                                                                                        Za spolek Art Periscope Zdeněk Jílek

AKTUALITY

10.03.2018

Fotogalerie z výstavy Sedm krát deset soch a plastik

...více »

27.01.2018

SEDM KRÁT DESET – tentokrát soch a plastik

...více »

30.12.2017

Fotogalerie z derniéry výstavy "Betlémy od Předklášteří po Mexiko"

...více »

27.12.2017

Fotogalerie vystavených betlémů - 2. část

...více »

17.12.2017

Fotogalerie vystavených betlémů - 1. část

...více »

17.12.2017

Fotogalerie z vernisáže výstavy

...více »

11.10.2017

Fotogalerie z výstavy Sedm krát deset grafik a kreseb

...více »

21.09.2017

Fotogalerie z derniéry výstavy "Z jiného světa "

...více »

19.09.2017

Fotogalerie z výstavy "Z jiného světa "

V bývalém ovčíně v areálu Porta Coeli v Předklášteří ...více »

17.08.2017

Umění Z jiného světa prozáří ovčín v Porta Coeli

...více »

30.06.2017

Pozvánka na akce Art Periscope – podzim 2017

...více »

10.03.2017

Fotogalerie z prodejní výstavy "Sedm krát deset"

...více »

08.01.2017

Fotogalerie z Derniéry výstavy "(Nejen) historické betlémy a andělé"

...více »

04.01.2017

Fotogalerie vystavených betlémů

...více »

23.09.2016

Kalendář Významné osobnosti Tišnovska 2017

...více »

16.06.2016

TIŠNOVSKÉ ULIČKY bodovaly v soutěži Kalendář roku 2016

...více »