Přeskočit navigaci
Art Periscope Gallery

Vážení příznivci spolku Art Periscope.
Zdravím vás po dvouměsíční přestávce, která změnila celý náš program na první pololetí 2020. Po vyhlášení nouzového stavu začátkem března skončila možnost se scházet a něco vytvářet.

Po 14-dnech nečinnosti jsem svolal všechny naše členy a příznivce do takové mailové platformy s názvem „S Periskopem proti nudě“. Setkalo se to s velkým ohlasem a začali jsme spolu komunikovat. První příspěvek poslali manželé Vojtkovi z Břeclavi, kteří jsou také členy našeho spolku. Mistr Vojtek poslal obraz stromů, který namaloval na památku Docenta Jana Laciny.
Přeposílali jsme si různé příspěvky, vtípky, moudra, básně, tipy na výlety, blahopřání k narozeninám a celkem jsme si za 3 týdny poslali na 170 mailů a v adresáři jsme měli kolem 25 jmen. Vznikly z toho čtyři vytištěné svazky, které jsem – vždy po pěti dnech – půjčoval těm, kteří nevlastní internet.
Tišnovská televize natočila z našeho počínání reportáž, kterou najdete na:
https://tisnovskatelevize.cz/2020/04/29/ttv-aktualne-29-4-2020/

V současné době, kdy se zákazy pozvolna ruší, uvažujeme co dál:
ad 1: v březnu jsme zrušili přednášku a následnou výstavu pražského fotografa
a režiséra Jana Svatoše, která se měla uskutečnit v kavárně Pohoda v Tišnově.
Pro tuto akci hledáme nový termín.


ad 2: bez náhrady jsme zrušili výstavu obrazů a plastik tišnovského výtvarníka Jiřího Ondry, která se měla uskutečnit ve dnech 12. 5. – 12. 6. také v kavárně Pohoda. Výstavu k jeho životnímu výročí uspořádá KPVÚ v měsíci červenci v sále
OÚ v Železném.


ad 3: zrušili jsme výstavu pražských umělců fotografa Ivana Krále a malíře Josefa Velčovského, která měla být zahájena 23. května v OÚ Předklášteří dixielandem pod vedením Mojmíra Bártka a zakončena 31. května vystoupením hudební skupiny Orba – pěstujeme příběhy (Vlaštovky) pod vedením Evy Kratochvílové. Pro tuto akci hledáme náhradní termín na začátek září.


ad 4: pokračujeme na výběru fotografií pro vydání kalendáře pro rok 2021 s pracovním názvem „Tišnov 12 x jinak“, který připravujeme s tišnovským klubem fotografů. Kalendář by se měl křtít 27. září v rámci Václavských hodů v Tišnově.


ad 5: intenzivně připravujeme předvánoční výstavu s názvem „Betlémy a umění“, která se má konat opět v prostorách OÚ Předklášteří ve dnech 10. – 20. prosince 2020. Kurátorkou výstavy bude PhDr. Hana Dvořáková, ředitelka Etnografického ústavu z Brna.
Doufejme, že už žádná epidemie nezasáhne do naší činnosti, a že se budeme moci
ve zdraví všichni setkávat.
                                                                


                                                                                              Zdeněk Jílek za Art Periscope, z.s.

Fotogalerie z Vánoční výstavy betlémů v prostorách Tišnovského muzea

Fotogalerie z derniéry výstavy „Betlémy a kostely“ v prostorách OÚ Předklášteří

Fotogalerie z vernisáže výstavy „Betlémy a kostely“ v prostorách OÚ Předklášteří

 Fotogalerie z výstavy „Betlémy z Tišnovska“ v zámecké jízdárně Třebíč

 

Adventní čas oživí výstavy betlémů spolku Art Periscope

Jedenáctou sezónu činnosti a výstav začne spolek Art Periscope uspořádáním přehlídky regionálních betlémů na zámku v Třebíči pod názvem „Betlémy nejen z Tišnovska“. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 17 hodin a potrvá až do 12. ledna 2020. Budou zde vystaveny jednak betlémy ze sbírky manželů Jílkových a jednak díla z tvorby výtvarníků našeho regionu. Celkem zde mohou návštěvníci spatřit na 130 betlémů, které jsou doplněny o dřevěné plastiky řezbáře Romana Galka z Jindřichova Hradce. Scénář výstavy sestavil Zdeněk Jílek, naaranžovali členové spolku Art Periscope ve spolupráci s pracovníky Muzea Vysočiny Třebíč. Srdečně zveme všechny příznivce z celého Tišnovského regionu, aby se přijeli podívat, jak se nám výstava, přímo v betlémářské baště Vysočiny, zdařila.


          
Další výstava z dílny Art Periscope bude ve spolupráci s obcí Předklášteří v prostorách OÚ v termínu 7. - 15. prosince 2019 s názvem „Betlémy a kostely“. Dvanáct betlémů z okolních kostelů bude doplněno o díla výtvarníků, která znázorňují, mimo biblický příběh, i symboly kostelů. Poděkování za zapůjčení těchto skvostných exemplářů patří farnostem Tišnov, Předklášteří, Deblín, Křoví, Dolní Loučky, Čebín, Lomnice, Unín, Kuřimská Nová Ves, Nebovidy, dále Domovu sv. Alžběty Žernůvka a  za betlém z kaple v Horních Loučkách. Výstavu zahájí v sobotu 7. 12. neobvyklá návštěva z nebes a v hudebním vystoupení se představí skupina ORBA  s pořadem Vlaštovky koledují. Derniéru v neděli 15. 12. oživí vystoupení Jiřího Helána s jeho hosty a bude vyhodnocena soutěž dětských výtvarných prací.

 


.
Třetí výstava bude uskutečněna ve spolupráci s tišnovským muzeem v jeho prostorách v době od 18. prosince 2019 do 12. ledna 2020. Zde budou hlavními vystavujícími sběratelé betlémů Naďa Parmová z Blanska, Stanislav Dostál z Přerova a Zdeněk Jílek z Tišnova. Zahájení bude ve středu 18. 12. v 16 hodin hudebním vystoupením žáků ZUŠ v Tišnově. V přízemních místnostech budou vystaveny jednak klasické figurkové papírové betlémy nalepené na překližce (Kvěchová, Aleš, Lada, Bělík a další) a jednak betlémy trojrozměrné z různých materiálů. Sakrálními obrazy doplní výstavu malíř Luboš Plachý z Molenburku.   V horním patře bude dominantou částečně pohyblivý Tišnovský betlém z dílny spolku Art Periscope, který byl v letošním roce rozšířen o tři další osobnosti města. Na výstavě nebude chybět ani kolekce technických zajímavostí - nejenom betlémů - pro děti, od autora Luboše Poukara z Deblína. Je to první výstava spolku Art Periscope v Tišnově, která bude otevřena přes vánoční svátky a tak si budou moci Tišnováci prodloužit a vychutnat vánoční atmosféru i po Novém roce.

Fotogalerie z derniéry výstavy Antonína Vojtka v Předklášteří

 

Antonín Vojtek se narodil 10.1.1934 v Horních Bojanovicích. Žije a pracuje v Břeclavi.Od samotných počátků (Vojtek začal vystavovat už v roce 1955) bylo zřejmé, že na scénu vstupuje malíř, který dříve či později zaujme v českém výtvarném umění přední místo.Bývá nazýván „Malířem jižní Moravy“. Na jižní Moravě se narodil, na jižní Moravě žije. Jižní Moravu miluje a celý život ji ztvárňuje svým osobitým způsobem.
Antonín Vojtek se zajímal o výtvarnou tvorbu již od mládí. Kreslil a maloval v okolí své rodné obce Horní Bojanovice na břeclavském okrese. Svou výstavní činnost zahájil v této obci v roce 1965. Od té doby vystavil svá díla na 220 místech, a to na samostatných výstavách. V zahraničí to bylo v Německu, Rakousku, Skotsku, Itálii, Řecku, USA, Chorvatsku a v dalších zemích. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a soukromých sbírkách v téměř padesáti státech světa.

V letošním roce Mistr slaví 85 roků, a tak se nabídky na výstavy jeho obrazů jenom hrnuly - Galerie 99 Břeclav, MMG Břeclav, Galerie Penzion v Karlovicích, účast na 59. ročníku Zlín Film Festival, AD Galerie Praha, zahradnictví u Vrbasů Blažovice, Domov s duší Sokolnice, 100 let gymnázia Hustopeče, Den otevřených ateliérů Břeclav a desátá jubilejní výstava bude v prostorách OÚ Předklášteří s názvem „Antonín Vojtek 85“. Uskuteční se ve dnech 15. – 20. října 2019 a bude zakončena v neděli 20.9. od 15,00 hodin kulturním programem, ve kterém vystoupí kromě oslavence Antonína Vojtka také cimbálová muzika Tomáše Zouhara a brněnská baletka Dominika Marková. Celý pořad, ve kterém bude pokřtěn i nový kalendář spolku Art Periscope s názvem „Stromy na Tišnovsku 2020“, bude uvádět moderátorka Barbora Kulhánková. K vidění bude na čtyřicet obrazů Mistra Antonína Vojtka. Výstava bude otevřena denně od 9 do 17 hodin se vstupným dobrovolným.

Srdečně vás všechny zveme k návštěvě této ojedinělé výstavy jménem pořadatelů - spolku Art Periscope, z.s. a obce Předklášteří.

Stromy na Tišnovsku 2020 – kalendář právě vychází

V těchto dnech vychází další, v pořadí již devatenáctý, regionální kalendář z dílny Zdeňka Jílka, který vydává spolek Art Periscope ve spolupráci s městem Tišnovem.

Tentokrát kalendář zachycuje neotřelým způsobem vybrané stromy na Tišnovsku, které zaujaly především tišnovského přírodovědce docenta Jana Lacinu. Ten úzce spolupracoval při výběru stromů a každý snímek odborně popsal a okomentoval.V kalendáři můžeme spatřit stromy nejvyšší, nejstarší, s největším objemem kmene,  se zajímavou historií nebo třeba s nejlepším výhledem na město nebo přilehlé objekty. V době, kdy dochází k masivnímu úbytku stromů z důvodů sucha, mohou tyto fotografie a informace sloužit i k zachycení současného stavu tišnovské přírody pro naše budoucí generace. Fotografické části kalendáře se tradičně ujal tišnovský fotograf Michal Beneš, který výrazně přispěl k umělecké úrovni řady našich vydávaných titulů. A také tentokrát odvedl skvostnou práci. Důkazem toho je např. půlnoční snímek cypřiše nad Nelepčem, který je uveřejněn v měsíci listopadu a představuje skutečně „dušičkovou“ atmosféru.Obec Předklášteří zase zastupuje památná hrušeň v Chaloupkách, která je určena pro měsíc květen.

 Za vydání kalendáře chceme poděkovat I našim spřáteleným firmám a mecenášům, kteří dlouhodobě naše vydavatelské aktivity podporují: Město Tišnov, obec Předklášteří, JICOM spol. s r.o., KORAL s.r.o., BAUMAT spol. s r.o., RPE s.r.o.,  Ing. Petr Pokorný – engineering, Slovák Pro Interier, Nejez stavitel s.r.o.  

Kalendář bude pokřtěn v neděli 20. října 2019 v sále OÚ Předklášteří od 15 hodin na derniéře výstavy obrazů malíře Antonína Vojtka.      Do prodeje bude uveden od 21. října v knihkupectví u paní Raškové v Tišnově a dále na akcích spolku Art Periscope, z.s.


                                                                                                                                      Zdeněk Jílek                                                                                                                        jménem všech autorů kalendáře

 

Chcete se stát členy spolku ART PERISCOPE?

Desetiletou intenzivní činností společnosti Art Periscope, s.r.o. v oboru kulturním (uspořádání 54 výstav a ostatních uměleckých akcí, 10 výstav betlémů, vydání 10 regionálních kalendářů a 4 publikací, atd.) jsme se dostali do povědomí návštěvníků nejenom tišnovského regionu. Od srpna 2019 však dochází k organizační změně našeho záměru a ze společnosti s ručením omezeným se stává nezisková organizace s názvem Art Periscope z.s.  (zapsaná společnost).

Hlavním cílem je a bude zachovávat a připomínat umělecké tradice a hodnoty, zejména tišnovského regionu, se snahou zvyšovat finanční podporu a zisk dotací a grantů pro tyto účely. Rovněž chceme i nadále vyhledávat, podporovat a prezentovat regionální výtvarníky. Spolek Art Periscope z.s. bude pro uvedený záměr vytvářet i vlastní umělecká díla (dřevěné plastiky, obrazy, betlémy, fotogragfie) a zajišťovat svoji vydavatelskou činnost (publikace a regionální kalendáře).
Změnou formy spolku dojde k očekávanému rozšíření počtu členů zajímajících se o tuto oblast (vstoupit do spolku může každý, kdo souhlasí s jeho stanovami) a navíc nová právní forma zvýši šanci na dosažení větší grantové a dotační podpory regionálním projektům. 
Nejvyšším orgánem spolku je tříčlenný výbor s předsedou Zdeňkem Jílkem a členy Lucií Jůzovou a Ing. Magdou Drhlíkovou. Spolek Art Periscope z.s. má aktuálně 21 členů včetně jednoho čestného člena - Prof. MUDr. Antona Kollára, DrSc. V základním majetku spolku je 160 betlémů a 55 obrazů ze sbírky manželů Jílkových.
Věříme, že tato transformace spolku přispěje k naplnění všech jeho záměrů. Máte zájem se stát členem našeho spolku, podílet se na zajímavých projektech a přispět ke kulturnímu rozvoji regionu?

Pak pište na adresu Art Periscope z.s., Na Honech 1769, Tišnov 666 01 nebo e-mail jilek@artperiscope.cz.

                                                                              Na spolupráci se těší Zdeněk Jílek – jménem spolku Art Periscope z.s.

 

Vážení příznivci  spolku Art Periscope.                                        

Zdravíme vás u příležitosti 10. výročí založení, které s námi můžete oslavit 22. června 2019 na náměstí v Tišnově při Letních trhových slavnostech.

Na druhé pololetí připravujeme akce, na které vás chceme již v předstihu upozornit:


28. 11. 2019  – 12. 1. 2020 výstava s názvem „Betlémy z Tišnovska“    v zámecké jízdárně Třebíč.

Vystavující: Zdeněk Jílek (výběr z jeho sbírky 160 betlémů), Jana Svobodová z Drásova, František Ševčík z Malé Lhoty, Jiří Malášek z Malhostovic, Josef Kejda ze Skřinářova, Jiří Ondra z Tišnova, Martin Koloc z Horních Louček.


7. 12. – 15. 12. 2019 výstava s názvem „Betlémy a kostely“ v prostorách OÚ Předklášteří. 

Budou zde zapůjčeny betlémy z okolních kostelů doplněné o betlémy výtvarníků znázorňující kostelní motivy.


18. 12. 2019 – 12. 1. 2020 „Vánoční výstava betlémů“ v prostorách Tišnovského muzea.  

Vystaven bude Tišnovský betlém a další betlémy ze sbírek Zdeňka Jílka, Naděždy Parmové z Blanska, Františka Dostála z Přerova a Jiřího Gottwalda z Brna.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme hezké prožití letních dovolených.


                                                                                                                                                  Zdeněk Jílek
                                                                                                                       Jménem spolku Art Periscope

 

Výstavu 7 x 10 si užili Jan Saudek i mnoho návštěvníků.


Čtvrtou výstavou Sedm krát deset fotografií z cyklu 7 x 10 (obrazy, grafiky, sochy a fotografie) oslavil spolek Art Periscope své desetileté působení. Na vernisáži v prostorách OÚ Předklášteří se v sobotu 2. března sešlo  sedm vystavujících fotografů. Z Prahy přijeli Jan Saudek, Jan Svatoš a Ivan Král, z Brna Libor Teplý a Vratislav Hnátek a také zde vystavovali místní Antonín Nahodil a Michal Beneš. Mistr Saudek měl výstavu na Tišnovsku poprvé a jeho dojmy nejlépe vystihuje děkovný dopis, který mi zaslal.

 

 

Poděkování za spolupráci patří OÚ Předklášteří, MěKS Tišnov a hlavnímu sponzorovi firmě JICOM spol. s r.o.  Dále Městu Tišnov a firmám: KORAL s.r.o., BAUMAT s.r.o., NEJEZ stavitel s.r.o.,  Ing. Pokorný Petr, RPE s.r.o.  a Tišnovskému pivovaru. Zvláštní poděkování zaslouží pan Pavel Bortlík za zapůjčení své sbírky starých fotoaparátů a spolek Dobromysl za dozor při výstavě.
Největší zásluhu na účasti Jana Saudka na výstavě má však tišnovský rodák, moderátor, spisovatel a televizní producent Luboš Xaver Veselý. Tomu patří rovněž poděkování a věříme, že to nebyla poslední vzájemná spolupráce.
Doufejme, že pramen inspirace spolku Art Periscope  ještě zdaleka nevyschnul a že bude ještě dlouhá léta lákat na další úspěšné akce své diváky a čtenáře.
 
                                                                                                                                                      Zdeněk Jílek

 

Fotogalerie z derniéry výstavy " Sedm krát deset fotografií "

 

Fotogalerie z vernisáže výstavy " Sedm krát deset fotografií "

Fotogalerie ze zakončení výstavy " Pojďme spolu za betlémy "

 

 

 Fotogalerie z 10. ročníku předvánoční výstavy betlémů - Pojďme spolu za betlémy

 

ART PERISCOPE bilancuje rok 2018 – Tišnovský betlém, kniha a desátá adventní výstava

Hned tři pozoruhodná díla spolku Art Periscope završila v prosinci úspěšný rok 2018 a stala se středem pozornosti v celém tišnovském regionu při příležitosti jubilejní desáté výstavy betlémů. Předvánoční akce se staly již tradicí, bez níž si adventní atmosféru mnozí návštěvníci již nedovedou představit. A tak si jednotlivá díla připomeňme.


Tišnovský betlém – obrovské společné dílo, které představuje vytrvalou snahu příznivců spolku Art Periscope zanechat městu Tišnov odkaz naší doby a našeho života. Betlém oživuje vánoční atmosféru a může být také neustále doplňován a aktualizován o nové osobnosti či stavby našeho města. Doufejme, že se pro betlém najde vhodný prostor, kde by mohl být k vidění po delší čas, a nejenom posledních 14 dnů v roce.


Kniha Pojďme spolu za betlémy - předčila všechna očekávání. Je to zatím nejrozsáhlejší kniha z dílny autora Zdeňka Jílka, který se nebál zařadit do obsahu  informace nejen o betlémech, ale také o pokračování tohoto příběhu, tzn. o křížových cestách a vzkříšení. Obsahuje tipy na výlety po betlémech, také údaje o reginálních tvůrcích betlémů a další zajímavosti s betlémářskou tematikou. Kniha má 220 stran, je doplněná fotografiemi Michala Beneše a přinesla, dle prodejních výsledků, radost mnoha čtenářům. Vyšla tradičně v omezeném nákladu a lze ji ještě stále zakoupit v knihkupectví u paní Raškové v Tišnově nebo ve specializované prodejně betlémů ve Varnsdorfu u paní Horáčkové.


Adventní výstava Pojďme spolu za betlémy - znamenala opravdové vyvrcholení desetileté činnosti spolku Art Periscope. Kvalitní scénář výstavy ocenila i řada odborníků.  Nepovede se totiž každý rok shromáždit na jednom místě kolekce dřevěných plastik od Mistrů Jiřího Netíka z Brna a Zdeňka Farského z Náchoda, malovaný betlém od Ivana Svatoše z Prahy, třebíčské betlémy z depozitáře Muzea Vysočiny a vše doplnit o díla špičkových regionálních výtvarníků. O úspěchu výstavy svědčí také počet návštěvníků, který meziročně narůstá. Již v pátek 14. prosince organizátoři přivítali 2 000. návštěvníka, kterým se stala PhDr. Marta Sylvestrová z Brna. Celkem všech deset výstav spolku Art Periscope vidělo již více než 20 000 návštěvníků.
V letošním roce jsme se rozhodli pomoci i lidem v nouzi a věnovali jsme 10 % ze vstupného této výstavy Vojtíškovi Cimbálníkovi z Olší. K tomuto záměru se přidala i škola 28. října v Tišnově a firma Tepos-HJ, spol.s r.o., takže jsme mohli o stříbrné neděli 16. prosince předat rodině Cimbálníkově částku 12 500 Kč na léčení jejich syna v lázních v Klimkovicích.
Budeme rádi, zachováte-li nám přízeň i v letošním roce. Opět pro Vás chystáme několik zajímavých akcí spojených s nejedním překvapením. O všem Vás budeme samozřejmě včas informovat.


                                                                                                        Za spolek Art Periscope Zdeněk Jílek

AKTUALITY

10.03.2018

Fotogalerie z výstavy Sedm krát deset soch a plastik

...více »

27.01.2018

SEDM KRÁT DESET – tentokrát soch a plastik

...více »

30.12.2017

Fotogalerie z derniéry výstavy "Betlémy od Předklášteří po Mexiko"

...více »

27.12.2017

Fotogalerie vystavených betlémů - 2. část

...více »

17.12.2017

Fotogalerie vystavených betlémů - 1. část

...více »

17.12.2017

Fotogalerie z vernisáže výstavy

...více »

11.10.2017

Fotogalerie z výstavy Sedm krát deset grafik a kreseb

...více »

21.09.2017

Fotogalerie z derniéry výstavy "Z jiného světa "

...více »

19.09.2017

Fotogalerie z výstavy "Z jiného světa "

V bývalém ovčíně v areálu Porta Coeli v Předklášteří ...více »

17.08.2017

Umění Z jiného světa prozáří ovčín v Porta Coeli

...více »

30.06.2017

Pozvánka na akce Art Periscope – podzim 2017

...více »

10.03.2017

Fotogalerie z prodejní výstavy "Sedm krát deset"

...více »

08.01.2017

Fotogalerie z Derniéry výstavy "(Nejen) historické betlémy a andělé"

...více »

04.01.2017

Fotogalerie vystavených betlémů

...více »

23.09.2016

Kalendář Významné osobnosti Tišnovska 2017

...více »

16.06.2016

TIŠNOVSKÉ ULIČKY bodovaly v soutěži Kalendář roku 2016

...více »