Přeskočit navigaci
Art Periscope Gallery

Úvodní slovo

 

                          Chcete se stát členy spolku ART PERISCOPE?


Desetiletou intenzivní činností společnosti Art Periscope, s.r.o. v oboru kulturním (uspořádání 54 výstav a ostatních uměleckých akcí, 10 výstav betlémů, vydání 10 regionálních kalendářů a 4 publikací, atd.) jsme se dostali do povědomí návštěvníků nejenom tišnovského regionu. Od srpna 2019 však dochází k organizační změně našeho záměru a ze společnosti s ručením omezeným se stává nezisková organizace s názvem Art Periscope, z.s. (zapsaná společnost).

Hlavním cílem je a bude zachovávat a připomínat umělecké tradice a hodnoty, zejména tišnovského regionu, se snahou zvyšovat finanční podporu a zisk dotací a grantů pro tyto účely. Rovněž chceme i nadále vyhledávat, podporovat a prezentovat regionální výtvarníky. Spolek Art Periscope, z.s. bude pro uvedený záměr vytvářet i vlastní umělecká díla (dřevěné plastiky, obrazy, betlémy, fotografie) a zajišťovat svoji vydavatelskou činnost (publikace a regionální kalendáře).

Změnou formy Spolku dojde k očekávanému rozšíření počtu členů zajímajících se o tuto oblast (vstoupit do spolku může každý, kdo souhlasí s jeho stanovami) a navíc nová právní forma zvýší šanci na dosažení větší grantové a dotační podpory regionálním projektům.

Nejvyšším orgánem Spolku je tříčlenný výbor s předsedou Zdeňkem Jílkem a členy Lucií Jůzovou a Ing. Magdou Drhlíkovou. Spolek Art Periscope z.s. má aktuálně 21 členů včetně jednoho čestného člena - Prof. MUDr. Antona Kollára, DrSc. V základním majetku Spolku je 160 betlémů a 55 obrazů ze sbírky manželů Jílkových.

Věříme, že tato transformace Spolku přispěje k naplnění všech jeho záměrů. Máte zájem se stát členem našeho Spolku, podílet se na zajímavých projektech a přispět ke kulturnímu rozvoji regionu? Pak pište na adresu Art Periscope z.s., Na Honech 1769, Tišnov 666 01 nebo e-mail jilek@artperiscope.cz.

                                                              Na spolupráci se těší Zdeněk Jílek – jménem Spolku Art Periscope z.s.