Přeskočit navigaci
Art Periscope Gallery

 

Vážení a milí příznivci spolku Art Periscope, z.s., zdravím vás všechny a dovoluji si oznámit, že 31.března 2023 byl podán návrh do spolkového rejstříku na jeho zrušení. Všechno jednou končí a protože „v nejlepším se má přestat“, rozhodl jsem se po čtrnáctiletém působení rozpustit spolek Art Periscope bez uvádění dalších důvodů. Co se týká vánočních výstav, tak bude naše rodinná sbírka betlémů od prosince vystavena v letohrádku Mitrovských v Brně.
Přeji vám všem pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a hodně štěstí.

Děkuji za pochopení. S pozdravem Zdeněk Jílek.

 

 

Jubilejní výstava betlémů v Předklášteří

Když se řekne „výstava betlémů“, naskočí mnoha obyvatelům, nejenom z Tišnovska, spolek Art Periscope a obec Předklášteří. Letošní výstava s názvem „Betlémy a umění ve dřevě II.“, je totiž celkově dvacátou, kterou o vánocích pořádáme a jubilejní desátou v pořadí v prostorách OÚ v Předklášteří. Celkem tyto výstavy vidělo více jak 25 000 návštěvníků. Letošní akce se koná od 3. do 18. prosince a navazuje na loňskou výstavu s podtextem: „Vánoční příběh tentokrát ve dřevě“. Bylo pozváno dvacet řezbářů, kteří zde na předcházejících ročnících vystavovali. Součástí výstavy bude i jejich předvádění řezbářského umění. Návštěvníci si mohou prohlédnout špičková řezbářská díla Mistra Jiřího Netíka a členů jeho rodiny, Petra Novotného z Vendolí u Svitav, Lubomíra Janouška z Výčap u Třebíče nebo zajímavé deskové betlémy od Jana Čončky z Hlubočce na Opavsku. Dále zde budou mechanické dřevěné betlémy od Františka Ševčíka z Malé Lhoty, Antonína Srby ze Železného, Jiřího Maláška z Malhostovic nebo Petra Poukara z Deblína. Regionální tvorbu zastupují Jiří Ondra z Tišnova, Josef Kejda ze Skřinářova, Pavel Mašek z Velké Bíteše nebo Martin Koloc z Deblína. Dalšími vystavujícími jsou Luboš Plachý z Molenburku, František Věžník z Třebíče, Bohumil Vrba z Náměště a Jaroslav Beneš z Loštic. Překvapením výstavy bude dřevěný figurkový betlém z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, který bude letos poprvé kompletní. Podařilo se letos na kostelní půdě najít poslední chybějící figurky oveček, anděla a některého z darovníků. Díky Martinu Jůzovi z Předklášteří (iniciátorovi opravy tohoto betlému) a sponzorovi (Oldřich Merta z Mertastavu) se vše podařilo zrestaurovat.V minulosti se nám osvědčila i spolupráce se ZŠ, kde žáci namalovali výkresy s vánoční tematikou a ozdobili celý interiér výstavy. Letos jsme vyhlásili soutěž v disciplíně tvoření adventních věnečků. Jednak má každá škola možnost poslat jeden velký adventní věnec, který bude zavěšen pod stropem sálu a jednak vystavíme z každé ZŠ deset malých adventních věnečků. Všechny tyto práce budou hodnoceny návštěvníky v průběhu výstavy a nejlepší z nich budou odměněny při dernisáži v neděli 18. 12. Přihlásily se školy: Dolní Loučky, Doubravník, Lažánky, Předklášteří, Tišnov Smíškova ulice a Tišnov 28. října. Výstava s názvem „Betlémy a umění ve dřevě II.“ se bude konat za finanční podpory města Tišnova a dalších sponzorů (viz plakáty).

 

Fotogalerie z výstavy Milady Kollárové


Aktuality spolku Art Periscope.

 

1. Kalendář „Proměny města Tišnova 2023“:                                                   

V měsíci srpnu 2022 vydal spolek Art Periscope, z. s. ve spolupráci s městem Tišnov, pro rok 2023, kalendář s názvem „Proměny města Tišnova“. Jedná se již o 22. kalendář v pořadí, který vychází z nápadů Zdeňka Jílka. Osm bylo vydáno pod hlavičkou firmy JICOM, ostatní ve spolku Art Periscope.

Tento kalendář zachycuje pohledy na starý a nový Tišnov a umožňuje porovnávat záběry jednotlivých lokalit z přibližně stejného místa. Zhodnocení, jak se co povedlo si každý občan posoudí sám. V posledních letech se však v našem městě podařilo úspěšně zrealizovat hodně akcí a tyto změny jsou dokumentovány na zajímavých fotografiích od Michala Beneše, Pavla Navrátila, Miloše Bučka, Václava Kappla nebo Radima Tichého. Za zapůjčení starších dobových snímků děkuji Podhoráckému muzeu v Předklášteří.Kalendář vychází v omezeném nákladu a můžete jej zakoupit v Tišnově v Turistickém informačním centru nebo v knihkupectví u paní Raškové.

2. Výstava Milady Kollárové:                                                                                         

Druhou akcí, kterou spolek Art Periscope připravuje, je výstava obrazů a gobelínů Milady Kollárové.  Autorka žije v Brně a teplejší část roku tráví převážně na chalupě v Železném u Tišnova. Maluje obrazy převážně s krajinnou tematikou, také abstraktní a tká autorské tapisérie. Své práce prezentovala na více než 30 samostatných výstavách doma i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Kuba, Rakousko) a účastnila se dalších 20 kolektivních výstav. Milada Kollárová je známá nejen jako významná brněnská výtvarnice, ale také jako sběratelka historických hraček. Tomuto koníčku se věnuje přes třicet let a její sbírka patří k největším u nás. Výstava v prostorách OÚ Předklášteří bude zahájena v sobotu 8. října ve 14 hodin. Na vernisáži vystoupí hudební skupina LSD (Lidové sdružení Drásov, Country and Bluegrass). Expozice potrvá do 16. 8. a bude otevřena ve dnech sobota, neděle, pátek, sobota, neděle vždy od 10,00 do 17,00 hodin a v tuto dobu bude umělkyně přítomna.  

                                                                                                                                                    Zdeněk Jílek

 

Fotogalerie z "Výstavy 150"

 


 

Činnost spolku Art Periscope, z.s. v roce 2022

Vážení všichni, zdravím vás po delší odmlce a přeji všem pevné zdraví. S blížícím se jarem se rozjíždí i činnost našeho spolku. Doba však není vůbec jednoduchá: jedna válka (s covidem) končí a druhá (daleko nebezpečnější) začala na Ukrajině. Celá naše ekonomika jde „do kytek“ a první, na čem se začne šetřit, bude umění. A tak zkusme, alespoň v rámci našich možností, se zapojit do zlepšení nálady a ducha našich spoluobčanů. Tradiční jarní výstavu v OÚ Předklášteří uskutečníme až v květnu a bude mít název „Výstava 150“. Přivítáme zde jubilanty: keramičku Zuzanu Gavlasovou z Brna a malíře Vysočiny Jana Odvárku z Moravské Svratky. Výstava potrvá od 7.5. do 15.5. 2022 a na vernisáži v sobotu 7. května od 14 hodin vystoupí cimbalistka Broňka Schoříková a zpěvák Jiří Helán. Další oblastí jsou naše výstavy betlémů, které v letošním roce budou také jubilejní: bude to 10. výstava v Předklášteří a celkově 20. výstava, kterou Art Periscope ve vánočním čase nainstaloval. A tak uspořádáme letos rovnou tři výstavy: 1. tradiční v OÚ Předklášteří bude v termínu 3. – 18. 12. 2022 s názvem „Betlémy ve dřevě II.“ a bude to setkání řezbářů, kteří se za deset roků na našich výstavách představili. Výstava se opět uskuteční za finančního přispění města Tišnova. 2. ve spolupráci s MěKS to bude výstava v Tišnovském muzeu s názvem „Betlémy z papíru“ v termínu od 5.12.2022 do 6.1.2023. Samostatné expozice zde budou mít Třebíčské betlémy od Antonína Čelouda a skládací betlémy od Vojtěcha Kubašty. 3. pro velký ohlas uskutečníme třetí ročník výstavy betlémů ve výkladech obchodů a institucí v Tišnově a Předklášteří. Letos opět ve spolupráci s MěKS, takže náš cíl bude připravit alespoň 20 zastavení.

                                                                                                                               

                                                                                                                                       Zdraví vás všechny Z. Jílek.

 

 

 

 Fotogalerie z výstavy

Betlémy a umění aneb Vánoční příběh tentokrát ve dřevě

 

 

 

 

 

Fotogalerie z výstavy betlémů v Předklášteří 2021

Betlémy v Tišnově

I když je tato doba nesmírně složitá a pro všechny pořadatele kulturních akcí náročná, tak spolek Art Periscope se stále snaží pořádat pro naše spoluobčany něco pro radost a umožnit jim se vánočně naladit. Po výstavě betlémů v OÚ Předklášteří, která se konala za finančního přispění města Tišnov,  to bude předvánoční akce v tišnovském penzionu. Členové spolku zde připraví v jídelně výstavu betlémů ze sbírky manželů Jílkových, kterou doplní svými výrobky šikovné ručičky z kroužku Inspira pod vedením Jarky Ondrové. Snažíme se přiblížit vánoce co nejblíže těmto obyvatelům penzionu, protože nemají možnost na jakoukoliv akci mimo jejich obydlí se vydat. Výstava, která potrvá od 14. do 22. 12., vznikla z iniciativy současné kulturní pracovnice penzionu paní Markéty Fišové.Po loňské velice úspěšné vánoční výstavě v tišnovských výkladech obchodů a institucí, kterou jsme uskutečnili ve spolupráci s MěKS Tišnov, jsme se na podobnou akci letos nedomluvili. A tak jsme se rozhodli udělat ve vlastní režii druhý ročník výstavy: bude o něco menší, ale věřím, že si zase své příznivce a fanoušky najde. Název má „Procházka po betlémech“ v termínu od 20.12 do 6.1. a bude mít sedm zastavení (viz mapka trasy). První bude u předzahrádky na ulici Na Honech 1769, kde pod nasvíceným stříbrným smrkem bude vystavena Svatá Rodina v životní velikosti od řezbáře Pavla Maška z Velké Bíteše. Jako zastavení číslo dva lze využít výlohu prodejny Ametyst u Brdičků na ulici Dvořákové a třetí bude v koupelnovém studiu Baumat na ulici Brněnské. Zde uvidíme figurkový betlém od Jany Svobodové z Drásova a překližkové betlémy od Luboše Plachého z Molenburku. Čtvrtá expozice bude také na ulici Brněnská ve výloze knihkupectví u Rašků, kde vystavíme deskové betlémy od řezbáře Jana Čončky z Hlubočce u Opavy. Potom se vydáme kolem kostela k výloze autoservisu Peugeot. Tam uvidíme keramický velký betlém od Ladislava Zápařky z Herálce, který obsahuje 135 figurek. Dále budeme pokračovat přes náměstí k řeznictví U Bártů, kde bude pohádkový betlém od Václava Vaňka ze Záluží a procházku zakončíme u atria ZŠ 28. října, kde bude vystaven Tišnovský betlém od členů spolku Art Periscope. Všechny uvedené výlohy budou nasvíceny v době od 16 do 22 hodin a protože nám tuto akci nemůže s určitostí nikdo zakázat, tak věřím, že bude opět úspěšná. Pro zdatnější návštěvníky "Procházky za betlémy" doporučuji ještě navštívit restauraci Na Skleníku, kde budou ve výloze vystaveny dřevěné figurkové betlémy anebo se vydat do Předklášteří na náměstíčko před OÚ a tam si prohlédnout dřevěný betlém od řezbáře Zdeňka Farského z Náchoda.Přeji Vám všem, abyste se touto vánoční atmosférou „nakazili“ a zapomněli na chvíli na své problémy a starosti dnešní doby. Přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí v osobním životě a lepší rok 2022. Zachovejte nám přízeň!  Za spolek Art Periscope,  Zdeněk Jílek.

 


 

 

 

Bude výstava betlémů v Předklášteří ?

V loňském roce jsme připravovali výstavu betlémů, která se měla konat v prostorách OÚ Předklášteří pod názvem „ Betlémy a umění“ aneb „Vánoční příběh tentokrát ve dřevě“. Bohužel, vzhledem k vládním nařízením se nakonec neuskutečnila. V letošním roce tuto výstavu připravujeme znovu a to v termínu od 4. do 19. prosince za odborného dohledu kurátorky PhDr. Hany Dvořákové, ředitelky brněnského Etnografického ústavu. Vernisáž se má uskutečnit v sobotu 4. 12. od 16 hodin, kdy vystoupí žáci ZŠ Předklášteří s pásmem básní a písní. Na výstavě budou zastoupeni řezbáři z celé ČR a návštěvníci si prohlédnou špičková řezbářská díla i Mistra Jiřího Netíka a jeho členů rodiny nebo Romana Galka, jedinečného řezbáře z Jindřichova Hradce. Rovněž zajímavé budou deskové betlémy od Jana Čončky z Hlubočce na Opavsku nebo pohyblivé dřevěné betlémy od Františka Ševčíka z Malé Lhoty, Petra Poukara z Deblína, Antonína Srby ze Železného a Františka Matouška z Unína. Regionální tvorbu dřevěných betlémů zastupují řezbáři Jiří Ondra z Tišnova, Jiří Malášek z Malhostovic a Luboš Plachý z Molenburku. Pořadatelům se tradičně osvědčila spolupráce se základními školami, kde žáci namalují výkresy s vánoční tematikou a ozdobí celý interiér výstavy. Tyto práce jsou hodnoceny návštěvníky a poslední den výstavy se nejlepší výkresy vyhodnotí a jejich autoři budou odměněni. Pravou vánoční atmosférou se můžeme naladit na dernisáži v neděli 19.12., kde od 15,00 hodin vystoupí Jiří Helán se svými hosty. Výstava se uskuteční za finanční dotace města Tišnova a tak si přejme, aby to všechno vyšlo, aby žádná další opatření ministerstvo zdravotnictví nevyhlásilo a abychom mohli celou tuto krásnou předvánoční akci všichni ve zdraví uskutečnit a shlédnout.

 

Fotogalerie z vernisáže úspěšné výstavy Petra Rampuly

Výstava malíře a bývalého cyklisty Petra Rampuly

Spolek Art Periscope a OÚ Malhostovice pořádají v prostorách restaurace  Na Skleníku výstavu obrazů a fotografií Petra Rampuly, u příležitosti jeho životního jubilea. Akce se uskuteční ve dnech 6. – 7. listopadu a zahájena bude v sobotu 6.11. ve 14 hodin. V doprovodném pořadu vystoupí cimbalistka Broňka Schoříková a dále Hanka Cvrkalová, Aleš Bojanovský a Jiří Helán. Bohaté občerstvení je zajištěno Výtvarná tvorba Petra Rampuly má dvě období: před vážným onemocněním, kdy začal intenzivně malovat od roku 2000 a po onemocnění, kdy se malování stalo jedinou možností seberealizace. Výstava zahrnuje průřez jeho tvorbou, tzn. od realistických obrázků krajiny a zátiší až po zjednodušenou malbu s nádechem abstrakce. Vystaveno bude více jak 30 obrazů.Petr Rampula byl znám více jako cyklista, protože po ukončení své závodní činnosti působil jako úspěšný trenér a vychoval celou řadu špičkových závodníků. Dodnes má v cyklistice řadu přátel a tak na vernisáži přislíbili účast i olympijský vítěz Jiří Daler, vítěz ZM Jan Smolík, bývalý československý reprezentant Rudolf Lábus a řada dalších cyklistů z Brna.  Výstava bude zahrnovat i fotografie z této činnosti našeho jubilanta. Pro cyklistické „fajšmekry“ bude připraveno i jedno velké překvapení.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří ochotně přispěli na tuto zajímavou akci. Byli to: manželé Vojancovi, ing. Petr Pokorný, ing. Karel Souček, obec Malhostovice, město Tišnov, JICOM, ELKOV, KORAL, VITAR, Tišnovské pivo, KVASAR a Art Periscope. Zájemci, kteří nestihnou sobotní termín, si mohou výstavu prohlédnout v neděli 7.11. v době od 10 do 17 hodin. Jménem pořadatelů vás všechny srdečně zvu na tuto netradiční výstavu.

Fotogalerie z dernisáže výstavy fotografa Miloše Budíka

 

Fotogalerie z vernisáže výstavy fotografa Miloše Budíka

Výstava brněnského fotografa Miloše Budíka

Vážení příznivci spolku Art Periscope, po několika neuskutečněných připravených akcích si vás dovolujeme pozvat do Obecního úřadu v Předklášteří na výstavu brněnského fotografa Miloše Budíka. Doufejme, že tentokrát již žádná covidová opatření nezasáhnou a akce se uskuteční. Výstava bude zahájena v sobotu 18. září 2021 v 15,00 hodin vernisáží za osobní účasti autora. Kurátorkou výstavy je paní Anna Kamenská. Zahraje zde dixileand Mojmíra Bártka – bývalého člena orchestru Gustava Broma. Součástí vernisáže bude křest kalendáře spolku Art Periscope s názvem Tišnov v obrazech 2022. Výstava potrvá do úterý 28. září 2021, kdy bude od 15,00 hodin ukončena derniérou, na které zahrají a zazpívají Vlaštovky pásmo lidových písní.Fotograf Miloš Budík se narodil v Brně v roce 1935. Studoval Střední průmyslovou školu chemickou, kde maturoval v roce 1955. Po ukončení studií byl zaměstnán jako fotograf ve Státním archivu v Brně, později jako obrazový redaktor brněnského měsíčníku Věda a život. Od roku 1971 pracoval jako průmyslový a reklamní fotograf.                                Byl zakládajícím členem fotografické skupiny VOX a je členem volného sdružení výtvarníků KONFESE. V roce 1969 mu byl udělen čestný titul AFIAP, což je prestižní ocenění Mezinárodní federace umělecké fotografie. Tvorba Miloše Budíka, prezentovaná na řadě výstav a soutěží, získala mnohá ocenění doma i v zahraničí, svými fotografiemi doprovodil několik knih o Brně. Společným znakem většiny jeho snímků je suverénní zvládnutí prostoru, působivá atmosféra a neuchopitelné kouzlo.
Miloš Budík je československým fotografem a získal za svoji tvorbu řadu prestižních ocenění. Jako např.: v roce 1958 Bordeaux bronzová medaile, 1960 Monchengladbach Velká cena, 1962 Zell am See zlatá medaile, 1984 Berlín stříbrná medaile, 1987 Budapešť Zlatá medaile, 2007 Cena města Brna, atd. Uspořádal několik desítek samostatných výstav v ČR i v zahraničí a vydal více jak deset publikací.
Jeho jedním mottem je: „Není-li nic k vidění a ty to vidíš, je to poezie. Dokážeš-li, aby to viděli i jiní, je to fotografie“.

 

                                                                                 

 

Výstava Tišnov očima malířů je
prodloužena do 4. dubna 2021

Fotogalerie z výstavy obrazů Tišnov očima malířů

Výstava obrazů Tišnov očima malířů

 

Vážení příznivci spolku Art Periskop, zdravím vás v novém roce a přeji všem jen to dobré a pevné zdraví.

V loňském adventním prosinci byla pandemická situace v našem městě tak vážná, že bylo nutno zrušit všechny předvánoční a kulturní akce. Bohužel i včetně špičkové výstavy s názvem Betlémy a umění, která se měla konat v OÚ Překlášteří za dotačních příspěvků od Města Tišnov nebo vánoční výstavy v Tišnovském muzeu. A tak se pracovalo s jedinou myšlenkou Zdeňka Jílka, osadit betlémy po výkladech obchodů a institucí v Tišnově a vytvořit tak Tišnovskou cestu za betlémy. Do jednání se zapojilo Město Tišnov, MěKS Tišnov a spolek Art Periskop. Celý projekt by nemohl vzniknout bez souhlasu majitelů výloh jednotlivých obchodů a institucí a zapůjčení těchto ploch po celé vánoční období včetně úhrady energie. Chtěl bych poděkovat panu Jiřímu Zavřelovi (obchod Noemi), panu Petru Zedníkovi (firma JICOM), panu Rudolfu Vodičkovi (KB Tišnov), manželům Novotným (řeznictví u Bártů), vedení ZŠ 28.října, manželům Brdičkovým (Ametyst), vedení Peugeot servisu, panu Josefu Kavalcovi (firma Baumat) a panu Víťovi Slovákovi (nábytek Slovák). Zvláštní poděkování patří ještě firmě JICOM, spol. s r.o., která zakoupila 10 kusů časových spínačů pro osvětlení všech expozic.
Na celkové instalaci se potom podíleli převážně členové spolku Art Periscop a zaměstnanci MěKS Tišnov. Důležitou fází celé akce byla také její propagace a reklama. Podařilo se vše zveřejnit v Tišnovských novinách, v reportáži v Tišnovské televizi, na místních plakátovacích plochách nebo v místním rozhlasu. Na tyto informace se napojila i regionální média České televize, Proglas nebo Brněnský rozhlas a úspěch se dostavil. Od 13. prosince proudili nejen Tišnováci, ale neustále i zájemci z Brna a širokého okolí a bylo vidět spousty turistů s mapkou této trasy v ruce, jak hledají další expozice. Podařilo se nám doslova rozchodit celý Tišnov.
V současné době se dokončuje záznam celé výstavy v podobě brožurky, kde budou zachyceny a popsány jednotlivá zastavení. Zpracovává se i sestřih z celé cesty na DVD. Bude to vzpomínka na neobvyklou výstavu v této neobvyklé době.
A teď již nastává otázka co dál, co udělat v letošním roce? Co se týká zrušené výstavy Betlémy a umění v Předklášteří, tak zde se zachovala Rada města Tišnova velice zodpovědně a přesunula dotaci na termín 5. – 20.12.2021. A co se týká 2. ročníku cesty za betlémy, tak to uvidíme…
                                
                                                                                                                                      Zdeněk Jílek                             

Tišnovská cesta za betlémy


Zveme vás na „Tišnovskou cestu za betlémy“, která obsahuje betlémy ze sbírky manželů Jílkových a od dalších regionálních výtvarníků, vystavených ve výkladech obchodů a institucí v Tišnově. Otevřena bude na třetí adventní neděli 13.12.2020, potrvá do 5.1.2021 a její trasa je znázorněna na mapce na zadní straně pozvánky.                                                                                       

Cesta má 12 zastavení a uvidíte zde na 65 betlémů. Začíná naproti Albertu v nových obchodních prostorách NOEMI, kde je první expozice. Budou zde dřevěné figurkové betlémy od autorů z celé ČR, včetně tišnovského řezbáře Jiřího Ondry nebo Františka Ševčíka z Malé Lhoty.

Na druhém zastavení, v sídle firmy JICOM, spol. s r.o. na ulici Halouzkově, uvidíte dřevěné otáčivé krušnohorské pyramidy a figurky v dřevěných soudcích.
Třetí expozice je v Tišnovském muzeu, kde bude v místnosti bývalé kavárny vystaven pohyblivý betlém od Antonína Srby ze Železného, Králický mechanický betlém, betlém ze stavebnice Merkur Vojty Blažka z Jihlavy a ručně pohyblivý betlém od Petra Poukara z Deblína. Tato expozice bude zpřístupněna pouze v provozní době muzea. V oknech této budovy si můžete prohlédnout papírové kazetové betlémy.

Další zastavení s číslem 4 je ve výloze Komerční banky na náměstí Komenského a návštěvníci se mohou těšit na sbírku keramických figurkových betlémů.

Pátá expozice je v okně bývalé vinárny hotelu Květnice s výstavkou betlému ze šustí od Ladislavy Rašovské z Drásova.

Dřevěný figurkový betlém od řezbáře Ladislava Zemana z Náchoda si můžete prohlédnout ve výkladu řeznictví U Bártů na náměstí Míru, ale pouze v prodejní době. Je to pozice číslo šest.

Sedmým zastavením oslovíme příznivce spolku Art Periscope, protože v atriu ZŠ 28. října uvidíte Tišnovský betlém jejich spolku. Ten byl letos rozšířen o čtyři význačné osobnosti Tišnovska. Art Periscope vydává i katalog „Průvodce Tišnovským betlémem“, kde najdete popis všech 17 budov, 16 osobností a celého tohoto vánočního příběhu. Ten si bude možno zakoupit na expozici č. 3 v muzeu nebo v Turistickém informačním centru.

Osmá expozice bude ve výloze Autoservisu Peugeot Tišnov s.r.o. na ulici Bezručově naproti kostelu svatého Václava. Prohlédnout si tam můžete kolekci keramických betlémů.

Deváté zastavení najdete na ulici Dvořáková, kde v obchodě Ametyst pana Mikuláše Brdičky budou ve výloze vystaveny betlémy ze skla, porcelánu a také jeden exotický kožený betlém z Mexika.


Prostorově největší je expozice č. 10 v koupelnovém studiu Stavebnin BAUMAT, s.r.o. na ulici Brněnská. Zde bude k vidění velký figurkový betlém z těsta od Jany Svobodové z Drásova, dřevěný betlém od Jiřího Maláška z Malhostovic nebo od Petra Poukara z Deblína.


Jedenáctá expozice je ve výloze firmy Slovák Pro Interiér, s.r.o. na ulici Brněnská, kde budou vystaveny dřevěné deskové betlémy od Jana Čončky z Hlubočce ve Slezsku.

A závěrečné zastavení je u oken tišnovské knihovny na ulici Brněnská. Tam budou vystaveny papírové prostorové betlémy od malíře Vojtěcha Kubašty.
Výstava bude doplněna plastickými obrazy od Luboše Plachého z Molenburku u Sloupu.
Přejeme vám načerpání Vánoční pohody i v době, kdy není možno pořádat běžné pravidelné předvánoční akce. Příjemnou vycházku spojenou s prohlídkou betlémů vám přejí pořadatelé.


                                                                                                Město Tišnov, MěKS Tišnov a Art Periscope, z.s.

 

VYJÁDŘENÍ SPOLKU ART PERISCOPE K ČINNOSTI DO KONCE ROKU 2020:

Epidemiologická situace v naší republice je tak závažná, že nám nedovoluje připravovat naše předvánoční akce. Proto jsme nyní naše možnosti projednali se všemi rozhodujícími spolupracujícími subjekty a dospěli k tomuto vyjádření:

1. Výstava „Betlémy a umění“, která se měla uskutečnit v prostorách OÚ Předklášteří v termínu 5. – 20.12.2020 se přesouvá na prosinec 2021. Není totiž možné vynaložit úsilí a finance pro dovoz betlémů z celé ČR a zajistit instalaci a pojištění v době, kdy není jisté, jestli vůbec bude v tuto dobu možné výstavu otevřít. Navíc zcela určitě by se výstava musela konat bez doprovodných programů, bez přítomnosti vystavujících umělců a také s velmi omezeným počtem návštěvníků.

2. Jako náhradu za přeloženou výstavu a pro zachování tradice našich předvánočních akcí v Předklášteří, chceme zkusit v původním termínu 5. – 20.12.2020, připravit betlémy ze sbírky manželů Jílkových, které budou doplněny o díla regionálních výtvarníků. Tzn. připravit nejlevnější variantu, kterou bychom zvládli a finančně unesli i v případě, že bychom nemohli tuto výstavu otevřít vůbec.

3. Výstava betlémů, která se měla konat v Tišnovském muzeu - z důvodu stavebních prací až od 20. 12.2020 - se přesouvá na prosinec 2021. Výstavu chceme nahradit otevřením „Betlémské tišnovské cesty“, na které bychom do výkladů některých obchodů nainstalovali betlémy.

4. Knihu „Pojďme spolu za betlémy – druhé, rozšířené vydání“ vydáme v termínu do konce listopadu. Jedná se o původní publikaci doplněnou o medailonky nových, u nás vystavujících umělců, dále o novinky a zajímavosti z betlémářské oblasti, apod. Kniha bude mít navíc DVD, které zachycuje záznamy z deseti posledních výstav betlémů spolku Art Periscope. Bude se jednat o zajímavý vánoční dárek.

5. Tišnovský betlém spolku Art Periscope byl letos rozšířen o další čtyři figurky významných osobností. Pokud se uskuteční výstava v Předklášteří bude zde opět představen a potom bude v rámci „Betlémské tišnovské cesty“ vystaven v atriu ZŠ 28. října v Tišnově. V těchto dnech vychází aktualizovaný katalog „Průvodce Tišnovským betlémem“, kde jsou informace o všech 17 budovách, 16 osobnostech a celém tomto vánočním příběhu.

6. Nástěnný kalendář „Tišnov objektivem 2021“, který vydal spolek Art Periscope, ve spolupráci s Klubem přátel fotografů v Tišnově, je stále v prodeji v Informačním centru, v knihkupectví paní Raškové a nově v obchodě s potravinami AZ Tišnov.

7. Děkujeme vám všem za pochopení při provádění našich kroků a opatření. Věříme, že složitá situace v našem státě a celém světě brzy pomine a že se zase všichni vrátíme k běžnému životu. Zachovejte nám přízeň, bude líp!

                                                                                                                    Zdeněk Jílek za spolek Art Periscope

 

Kalendář „Tišnov objektivem 2021“

Již jsme si zvykli, že každým rokem vychází z dílny Art Periscope kalendář s regionální tématikou, jehož životnost zpravidla nekončí 31. prosince, ale zůstává uschován v rodinných archivech. Pro rok 2021 to bude kalendář jubilejní, dvacátý, s názvem „Tišnov objektivem“. Spolek Art Periscope tentokrát spojil své síly s Klubem přátel fotografie Tišnov a výsledkem je třináct netradičních pohledů na Tišnov od šesti fotografů.  Křest tohoto kalendáře se uskuteční 26. září 2020 na Svatováclavských hodech v Tišnově za účasti tišnovských fotografů, spoluautorů kalendáře - Vladimíra Adamce, Michala Beneše, Miloše Bučka, Milana Ferova, Jaromíra  Škáry, Miroslava Zavadila, a autora nápadu Zdeňka Jílka. Kmotrem kalendáře bude starosta města Tišnova Jiří Dospíšil. Kalendář bude na hodech také v prodeji a dále bude potom k dostání v TIC Tišnov, v knihkupectví u paní Raškové a při akcích spolku Art Periscope.

 

 

Program činnosti spolku Art Periscope, z.s. na druhé pololetí 2020

 

Vážení příznivci spolku Art Periscope,                                                                                                              zdravím vás všechny po nucené přestávce a chtěl bych vás informovat  o programu našeho spolku na druhé pololetí 2020.


1. slibovaný kalendář je již v tiskárně a měl by se pokřtít na Svatováclavských hodech na náměstí v Tišnově. Jedná se o výběr fotografií členů Fotoklubu v Tišnově, kteří s námi na tomto kalendáři spolupracovali. Jsou v něm netradiční pohledy na Tišnov, které přispívají k atmosféře našeho jubilejního dvacátého kalendáře s názvem „Tišnov objektivem 2021“.                                                                                      

 

2. výstavu dvou pražských umělců - fotografa Ivana Krále a malíře Josefa Velčovského – se podařilo přeložit a měla by se uskutečnit ve dnech 6.10. – 17.10.2020 v prostorách OÚ Předklášteří. V průběhu výstavy vystoupí v rámci pořadu „Hudba mezi obrazy“ skupina Listověj – hudba Vysočiny – s Jiřím Nohelem a na derniéře 17.10. zahraje dixieland pod vedením brněnské legendy Mojmíra Bártka, člena orchestru Gustava Broma. Přítomni zde budou i oba vystavující umělci Ivan Král a Josef Velčovský. Výstava bude prodejní.

 

3. výstava „Betlémy a umění“ aneb „Vánoční příběh tentokrát ve dřevě“ se uskuteční ve dnech 10.12. – 20.12. 2020 v prostorách OÚ Předklášteří.Svá díla vystaví osm špičkových řezbářů, někteří u nás premiérově. Odborný dohled nad výstavou převzala kurátorka PhDr. Hana Dvořáková, ředitelka brněnského Etnografického ústavu. V doprovodném programu vystoupí žáci ZŠ Předklášteří nebo v pořadu „Hudba mezi betlémy“ Tišnovský komorní orchestr (TIKO) nebo Pěvecký smíšený sbor K dur z Kuřimi nebo zpěvák Jirka Helán se svými hosty.

 

4. od 22.12.2020 – 10.1.2021 budeme pořádat v Tišnovském  muzeu výstavu s názvem „Betlémy a lidová tvořivost“. Bude to tradiční přehlídka regionálních výtvarníků v netradičním uspořádání.


5. spolek Art Periscope připravuje rozšířené vydání dotisku knihy „Pojďme spolu za betlémy“, která je beznadějně rozprodána.V knize se objeví další novinky a zajímavosti z betlemářské oblasti a budou také doplněny informace z posledních výstav.

Vážení příznivci, doufám, že tentokrát se již podaří zrealizovat naše záměry - ať již s rouškami nebo bez nich. Důležitá v naší oblasti je však tradice a přízeň, kterou nám, doufám, zachováte.


                                                                                                                  Zdeněk Jílek za Art Periscope, z.s.

Fotogalerie z Vánoční výstavy betlémů v prostorách Tišnovského muzea

Fotogalerie z derniéry výstavy „Betlémy a kostely“ v prostorách OÚ Předklášteří

Fotogalerie z vernisáže výstavy „Betlémy a kostely“ v prostorách OÚ Předklášteří

 Fotogalerie z výstavy „Betlémy z Tišnovska“ v zámecké jízdárně Třebíč

 

Adventní čas oživí výstavy betlémů spolku Art Periscope

Jedenáctou sezónu činnosti a výstav začne spolek Art Periscope uspořádáním přehlídky regionálních betlémů na zámku v Třebíči pod názvem „Betlémy nejen z Tišnovska“. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 17 hodin a potrvá až do 12. ledna 2020. Budou zde vystaveny jednak betlémy ze sbírky manželů Jílkových a jednak díla z tvorby výtvarníků našeho regionu. Celkem zde mohou návštěvníci spatřit na 130 betlémů, které jsou doplněny o dřevěné plastiky řezbáře Romana Galka z Jindřichova Hradce. Scénář výstavy sestavil Zdeněk Jílek, naaranžovali členové spolku Art Periscope ve spolupráci s pracovníky Muzea Vysočiny Třebíč. Srdečně zveme všechny příznivce z celého Tišnovského regionu, aby se přijeli podívat, jak se nám výstava, přímo v betlémářské baště Vysočiny, zdařila.

 

          
Další výstava z dílny Art Periscope bude ve spolupráci s obcí Předklášteří v prostorách OÚ v termínu 7. - 15. prosince 2019 s názvem „Betlémy a kostely“. Dvanáct betlémů z okolních kostelů bude doplněno o díla výtvarníků, která znázorňují, mimo biblický příběh, i symboly kostelů. Poděkování za zapůjčení těchto skvostných exemplářů patří farnostem Tišnov, Předklášteří, Deblín, Křoví, Dolní Loučky, Čebín, Lomnice, Unín, Kuřimská Nová Ves, Nebovidy, dále Domovu sv. Alžběty Žernůvka a  za betlém z kaple v Horních Loučkách. Výstavu zahájí v sobotu 7. 12. neobvyklá návštěva z nebes a v hudebním vystoupení se představí skupina ORBA  s pořadem Vlaštovky koledují. Derniéru v neděli 15. 12. oživí vystoupení Jiřího Helána s jeho hosty a bude vyhodnocena soutěž dětských výtvarných prací.

 

 


.
Třetí výstava bude uskutečněna ve spolupráci s tišnovským muzeem v jeho prostorách v době od 18. prosince 2019 do 12. ledna 2020. Zde budou hlavními vystavujícími sběratelé betlémů Naďa Parmová z Blanska, Stanislav Dostál z Přerova a Zdeněk Jílek z Tišnova. Zahájení bude ve středu 18. 12. v 16 hodin hudebním vystoupením žáků ZUŠ v Tišnově. V přízemních místnostech budou vystaveny jednak klasické figurkové papírové betlémy nalepené na překližce (Kvěchová, Aleš, Lada, Bělík a další) a jednak betlémy trojrozměrné z různých materiálů. Sakrálními obrazy doplní výstavu malíř Luboš Plachý z Molenburku.   V horním patře bude dominantou částečně pohyblivý Tišnovský betlém z dílny spolku Art Periscope, který byl v letošním roce rozšířen o tři další osobnosti města. Na výstavě nebude chybět ani kolekce technických zajímavostí - nejenom betlémů - pro děti, od autora Luboše Poukara z Deblína. Je to první výstava spolku Art Periscope v Tišnově, která bude otevřena přes vánoční svátky a tak si budou moci Tišnováci prodloužit a vychutnat vánoční atmosféru i po Novém roce.

Fotogalerie z derniéry výstavy Antonína Vojtka v Předklášteří

 

Antonín Vojtek se narodil 10.1.1934 v Horních Bojanovicích. Žije a pracuje v Břeclavi.Od samotných počátků (Vojtek začal vystavovat už v roce 1955) bylo zřejmé, že na scénu vstupuje malíř, který dříve či později zaujme v českém výtvarném umění přední místo.Bývá nazýván „Malířem jižní Moravy“. Na jižní Moravě se narodil, na jižní Moravě žije. Jižní Moravu miluje a celý život ji ztvárňuje svým osobitým způsobem.
Antonín Vojtek se zajímal o výtvarnou tvorbu již od mládí. Kreslil a maloval v okolí své rodné obce Horní Bojanovice na břeclavském okrese. Svou výstavní činnost zahájil v této obci v roce 1965. Od té doby vystavil svá díla na 220 místech, a to na samostatných výstavách. V zahraničí to bylo v Německu, Rakousku, Skotsku, Itálii, Řecku, USA, Chorvatsku a v dalších zemích. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a soukromých sbírkách v téměř padesáti státech světa.

V letošním roce Mistr slaví 85 roků, a tak se nabídky na výstavy jeho obrazů jenom hrnuly - Galerie 99 Břeclav, MMG Břeclav, Galerie Penzion v Karlovicích, účast na 59. ročníku Zlín Film Festival, AD Galerie Praha, zahradnictví u Vrbasů Blažovice, Domov s duší Sokolnice, 100 let gymnázia Hustopeče, Den otevřených ateliérů Břeclav a desátá jubilejní výstava bude v prostorách OÚ Předklášteří s názvem „Antonín Vojtek 85“. Uskuteční se ve dnech 15. – 20. října 2019 a bude zakončena v neděli 20.9. od 15,00 hodin kulturním programem, ve kterém vystoupí kromě oslavence Antonína Vojtka také cimbálová muzika Tomáše Zouhara a brněnská baletka Dominika Marková. Celý pořad, ve kterém bude pokřtěn i nový kalendář spolku Art Periscope s názvem „Stromy na Tišnovsku 2020“, bude uvádět moderátorka Barbora Kulhánková. K vidění bude na čtyřicet obrazů Mistra Antonína Vojtka. Výstava bude otevřena denně od 9 do 17 hodin se vstupným dobrovolným.

Srdečně vás všechny zveme k návštěvě této ojedinělé výstavy jménem pořadatelů - spolku Art Periscope, z.s. a obce Předklášteří.

Stromy na Tišnovsku 2020 – kalendář právě vychází

V těchto dnech vychází další, v pořadí již devatenáctý, regionální kalendář z dílny Zdeňka Jílka, který vydává spolek Art Periscope ve spolupráci s městem Tišnovem.

Tentokrát kalendář zachycuje neotřelým způsobem vybrané stromy na Tišnovsku, které zaujaly především tišnovského přírodovědce docenta Jana Lacinu. Ten úzce spolupracoval při výběru stromů a každý snímek odborně popsal a okomentoval.V kalendáři můžeme spatřit stromy nejvyšší, nejstarší, s největším objemem kmene,  se zajímavou historií nebo třeba s nejlepším výhledem na město nebo přilehlé objekty. V době, kdy dochází k masivnímu úbytku stromů z důvodů sucha, mohou tyto fotografie a informace sloužit i k zachycení současného stavu tišnovské přírody pro naše budoucí generace. Fotografické části kalendáře se tradičně ujal tišnovský fotograf Michal Beneš, který výrazně přispěl k umělecké úrovni řady našich vydávaných titulů. A také tentokrát odvedl skvostnou práci. Důkazem toho je např. půlnoční snímek cypřiše nad Nelepčem, který je uveřejněn v měsíci listopadu a představuje skutečně „dušičkovou“ atmosféru.Obec Předklášteří zase zastupuje památná hrušeň v Chaloupkách, která je určena pro měsíc květen.

 Za vydání kalendáře chceme poděkovat I našim spřáteleným firmám a mecenášům, kteří dlouhodobě naše vydavatelské aktivity podporují: Město Tišnov, obec Předklášteří, JICOM spol. s r.o., KORAL s.r.o., BAUMAT spol. s r.o., RPE s.r.o.,  Ing. Petr Pokorný – engineering, Slovák Pro Interier, Nejez stavitel s.r.o.  

Kalendář bude pokřtěn v neděli 20. října 2019 v sále OÚ Předklášteří od 15 hodin na derniéře výstavy obrazů malíře Antonína Vojtka.      Do prodeje bude uveden od 21. října v knihkupectví u paní Raškové v Tišnově a dále na akcích spolku Art Periscope, z.s.


                                                                                                                                      Zdeněk Jílek                                                                                                                        jménem všech autorů kalendáře

 

Chcete se stát členy spolku ART PERISCOPE?

Desetiletou intenzivní činností společnosti Art Periscope, s.r.o. v oboru kulturním (uspořádání 54 výstav a ostatních uměleckých akcí, 10 výstav betlémů, vydání 10 regionálních kalendářů a 4 publikací, atd.) jsme se dostali do povědomí návštěvníků nejenom tišnovského regionu. Od srpna 2019 však dochází k organizační změně našeho záměru a ze společnosti s ručením omezeným se stává nezisková organizace s názvem Art Periscope z.s.  (zapsaná společnost).

Hlavním cílem je a bude zachovávat a připomínat umělecké tradice a hodnoty, zejména tišnovského regionu, se snahou zvyšovat finanční podporu a zisk dotací a grantů pro tyto účely. Rovněž chceme i nadále vyhledávat, podporovat a prezentovat regionální výtvarníky. Spolek Art Periscope z.s. bude pro uvedený záměr vytvářet i vlastní umělecká díla (dřevěné plastiky, obrazy, betlémy, fotogragfie) a zajišťovat svoji vydavatelskou činnost (publikace a regionální kalendáře).
Změnou formy spolku dojde k očekávanému rozšíření počtu členů zajímajících se o tuto oblast (vstoupit do spolku může každý, kdo souhlasí s jeho stanovami) a navíc nová právní forma zvýši šanci na dosažení větší grantové a dotační podpory regionálním projektům. 
Nejvyšším orgánem spolku je tříčlenný výbor s předsedou Zdeňkem Jílkem a členy Lucií Jůzovou a Ing. Magdou Drhlíkovou. Spolek Art Periscope z.s. má aktuálně 21 členů včetně jednoho čestného člena - Prof. MUDr. Antona Kollára, DrSc. V základním majetku spolku je 160 betlémů a 55 obrazů ze sbírky manželů Jílkových.
Věříme, že tato transformace spolku přispěje k naplnění všech jeho záměrů. Máte zájem se stát členem našeho spolku, podílet se na zajímavých projektech a přispět ke kulturnímu rozvoji regionu?

Pak pište na adresu Art Periscope z.s., Na Honech 1769, Tišnov 666 01 nebo e-mail jilek@artperiscope.cz.

                                                                              Na spolupráci se těší Zdeněk Jílek – jménem spolku Art Periscope z.s.

 

Vážení příznivci  spolku Art Periscope.                                        

Zdravíme vás u příležitosti 10. výročí založení, které s námi můžete oslavit 22. června 2019 na náměstí v Tišnově při Letních trhových slavnostech.

Na druhé pololetí připravujeme akce, na které vás chceme již v předstihu upozornit:


28. 11. 2019  – 12. 1. 2020 výstava s názvem „Betlémy z Tišnovska“    v zámecké jízdárně Třebíč.

Vystavující: Zdeněk Jílek (výběr z jeho sbírky 160 betlémů), Jana Svobodová z Drásova, František Ševčík z Malé Lhoty, Jiří Malášek z Malhostovic, Josef Kejda ze Skřinářova, Jiří Ondra z Tišnova, Martin Koloc z Horních Louček.


7. 12. – 15. 12. 2019 výstava s názvem „Betlémy a kostely“ v prostorách OÚ Předklášteří. 

Budou zde zapůjčeny betlémy z okolních kostelů doplněné o betlémy výtvarníků znázorňující kostelní motivy.


18. 12. 2019 – 12. 1. 2020 „Vánoční výstava betlémů“ v prostorách Tišnovského muzea.  

Vystaven bude Tišnovský betlém a další betlémy ze sbírek Zdeňka Jílka, Naděždy Parmové z Blanska, Františka Dostála z Přerova a Jiřího Gottwalda z Brna.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme hezké prožití letních dovolených.


                                                                                                                                                  Zdeněk Jílek
                                                                                                                       Jménem spolku Art Periscope

 

Výstavu 7 x 10 si užili Jan Saudek i mnoho návštěvníků.


Čtvrtou výstavou Sedm krát deset fotografií z cyklu 7 x 10 (obrazy, grafiky, sochy a fotografie) oslavil spolek Art Periscope své desetileté působení. Na vernisáži v prostorách OÚ Předklášteří se v sobotu 2. března sešlo  sedm vystavujících fotografů. Z Prahy přijeli Jan Saudek, Jan Svatoš a Ivan Král, z Brna Libor Teplý a Vratislav Hnátek a také zde vystavovali místní Antonín Nahodil a Michal Beneš. Mistr Saudek měl výstavu na Tišnovsku poprvé a jeho dojmy nejlépe vystihuje děkovný dopis, který mi zaslal.

 

 

Poděkování za spolupráci patří OÚ Předklášteří, MěKS Tišnov a hlavnímu sponzorovi firmě JICOM spol. s r.o.  Dále Městu Tišnov a firmám: KORAL s.r.o., BAUMAT s.r.o., NEJEZ stavitel s.r.o.,  Ing. Pokorný Petr, RPE s.r.o.  a Tišnovskému pivovaru. Zvláštní poděkování zaslouží pan Pavel Bortlík za zapůjčení své sbírky starých fotoaparátů a spolek Dobromysl za dozor při výstavě.
Největší zásluhu na účasti Jana Saudka na výstavě má však tišnovský rodák, moderátor, spisovatel a televizní producent Luboš Xaver Veselý. Tomu patří rovněž poděkování a věříme, že to nebyla poslední vzájemná spolupráce.
Doufejme, že pramen inspirace spolku Art Periscope  ještě zdaleka nevyschnul a že bude ještě dlouhá léta lákat na další úspěšné akce své diváky a čtenáře.
 
                                                                                                                                                      Zdeněk Jílek

 

Fotogalerie z derniéry výstavy " Sedm krát deset fotografií "

 

Fotogalerie z vernisáže výstavy " Sedm krát deset fotografií "

Fotogalerie ze zakončení výstavy " Pojďme spolu za betlémy "

 

 

AKTUALITY

15.02.2021

Rozhovor o

Tišnov očima malířů ...více »

10.03.2018

Fotogalerie z výstavy Sedm krát deset soch a plastik

...více »

27.01.2018

SEDM KRÁT DESET – tentokrát soch a plastik

...více »

30.12.2017

Fotogalerie z derniéry výstavy "Betlémy od Předklášteří po Mexiko"

...více »

27.12.2017

Fotogalerie vystavených betlémů - 2. část

...více »

17.12.2017

Fotogalerie vystavených betlémů - 1. část

...více »

17.12.2017

Fotogalerie z vernisáže výstavy

...více »

11.10.2017

Fotogalerie z výstavy Sedm krát deset grafik a kreseb

...více »

21.09.2017

Fotogalerie z derniéry výstavy "Z jiného světa "

...více »

19.09.2017

Fotogalerie z výstavy "Z jiného světa "

V bývalém ovčíně v areálu Porta Coeli v Předklášteří ...více »

17.08.2017

Umění Z jiného světa prozáří ovčín v Porta Coeli

...více »

30.06.2017

Pozvánka na akce Art Periscope – podzim 2017

...více »

10.03.2017

Fotogalerie z prodejní výstavy "Sedm krát deset"

...více »

08.01.2017

Fotogalerie z Derniéry výstavy "(Nejen) historické betlémy a andělé"

...více »

04.01.2017

Fotogalerie vystavených betlémů

...více »

23.09.2016

Kalendář Významné osobnosti Tišnovska 2017

...více »

16.06.2016

TIŠNOVSKÉ ULIČKY bodovaly v soutěži Kalendář roku 2016

...více »