Přeskočit navigaci
Art Periscope Gallery

Aktuality

15.02.2021
Rozhovor o

Tišnov očima malířů

Proč jste opět navrhli další „turistickou“ výstavu?

Po obrovském úspěchu vánoční výstavy „Tišnovské cesty za betlémy“, kde ve dvanácti zastaveních bylo vystaveno na 65 betlémů, jsme si řekli, že je škoda, že už tato akce skončila. Pořadatelé Město Tišnov, MěKS Tišnov a spolek Art Periskop doslova rozchodili občany Tišnova i širokého okolí a zachránili tak vánoční tradici v době, kdy žádné výstavy a akce se z důvodu epidemiologických opatření nemohly konat. A protože tento nouzový stav trvá i nadále, zkusíme zrealizovat ještě jednu „turistickou“ výstavu po Tišnově, tentokrát obrazů s názvem „Tišnov očima malířů“.
Tzn., že budou obrazy ve stejných výlohách jako betlémy?
Nebudou, některé výlohy se pro tyto účely nehodily nebo došlo ke změně majitelů a tak jsme vytipovali a domluvili zastavení nová, z minulé výstavy tam jsou pouze čtyři. Celou trasu vidíte na přiložené mapce. Obsahuje 10 expozic a trasa je o něco kratší než betlémová.
Termín jsme zvolili od 28.2. do 21.3. v době jarních vycházek.
Co je cílem této akce?
Hlavním cílem výstavy je umožnit nejen Tišnovákům, ale všem návštěvníkům, kulturní zážitek i v této době zákazů. Dojde opět ke spojení dobrého s užitečným a lidé se budou moci procházet účelově a obdivovat nejen umění ve výlohách, ale i jarní probouzející se přírodou.
Zajímavým bonusem je připomenutí si již letošní 15. výročí vyhlášení nejužší Koželužské uličky. Proto trasa vede i přes tuto uličku a poslední dvě zastavení jsou věnována právě obrazům s touto tematikou.
Které malíře návštěvníkům představíte?
Budou to malíři, kteří ve svých dílech zachytili tišnovské motivy. V prvním zastavení to jsou významní nežijící malíři: Josef Záhořanský, Emanuel Ranný, Bedřich Vala a Karel Formánek, ve druhé expozici to budou obrazy učitele Vladimíra Jůzy s připomenutím jeho nedožitých 90. narozenin.

Ve třetím zastavení se zase představí současní malíři: Milada Kollárová, Ivan Kulheim a Jiří Kristen a v další expozici - v koupelnovém studiu BAUMAT- bude mimo jiného k vidění obraz Tišnova od Stanislava Sedláčka o rozměrech 230 x 160 cm (!), který autor věnoval městu Tišnov. Obraz je trvale umístěn v tišnovském muzeu, ale vhledem k vládním nařízením si jej již dlouho nemohl nikdo prohlédnout. Děkujeme autorovi i řediteli MěKS za souhlas s jeho vystavením.
Tak to je velice zajímavá informace pro návštěvníky výstavy a řekněte,    na co se dál ještě mohou těšit?
V tomto čtvrtém zastavení budou ještě obrazy od Josefa Velčovského a Viktora Zakrynyčného. Další výloha v Autoservisu Peugeot  představí obrazy malířů Františka Jurky a Ivana Svatoše a v novém zastavení – ve výloze spolku INSPIRO – budou dominovat obrazy Pavla Mareše, doplněné o dřevoryty Karla Formánka a o autory: Markétu Dokládalovou, Jiřího Havla a Luboše Plachého. V atriu ZŠ 28. října se zase představí dvě regionální výtvarnice Mirka Vlčková a Hana Čuperová a v okně hotelu Květnice si budeme moci prohlédnout obrazy Stanislava Bělíka, který se letos dožívá 102 roků.
A to už se blížíme ke Koželužské uličce a k dalšímu vrcholu výstavy. Chystáte i tam nějaké překvapení?
Ano, všechny obrazy uliček (Koželužská, Ševcovská a Jirchářská) budou vystaveny v expozicích číslo 9 a 10. Bude to celkem jedenáct obrazů od různých malířů, kde bude dominovat triptych od Jana Hnátka. Zajímavým překvapením pro návštěvníky bude nové tričko s obrazem Koželužské uličky od Mistra Antonína Vojtka, které jsme nechali zhotovit k 15. výročí vyhlášení nejužší uličky v ČR agenturou Dobrý den z Pelhřimova.  Poslední zastavení výstavy je proto symbolicky ve výloze firmy JICOM, která přišla s tímto nápadem a uličku v roce 2006 sponzorsky opravila.

Ještě otázka, jak se bude řešit výstava po technické stránce?
Protože vše musí být zavřeno, tak zahájení bude v neděli 28. února 2021 v 15 hodin před kavárnou MěKS na ulici Brněnská, kde bude k dispozici mapka trasy a kde vždy cesta za obrazy bude začínat. V kavárně přes okýnko je možno si zakoupit mimo občerstvení i katalog nebo tričko s logem uličky.Jednotlivé expozice budou osvětleny v době od 17 do 21 hodin, kdy jsou pohledy na obrazy nejzajímavější. Pokud by chtěli návštěvníci výstavy přispět finanční částkou v rámci dobrovolného vstupného, jsou na výkladech vedle mapky QR kódy s adresou transparentního účtu ve spořitelně. Tato částka bude použita na režijní náklady výstavy.
Protože se jedná o jarní výstavu, budou některá zastavení doplněna o zahradnická aranžmá. Jedná se o firmy: Zahradnictví u Kopřivů, s.r.o.,   Zdeněk Daniel – zahradnictví, Ing. Jan Kopřiva – interiérové rostliny  a  květinářství FLOTINA, s.r.o., které sponzorsky přispěly ke zkvalitnění celé akce.Zbývá ještě poděkovat majitelům výloh za jejich uvolnění po dobu výstavy a také majitelům obrazů – 14 občanům nejenom z Tišnova – za zapůjčení svých děl na tuto zajímavou akci.