Přeskočit navigaci
Art Periscope Gallery

Fotogalerie z akcí

06.01.2015
Betlémy v pohybu a v čase(ch)

Pořadatelé, Obec Předklášteří a společnost Art Periscope, zde přivítaly za 8 dnů výstavy celkem 1 800 návštěvníků. Největší zájem byl na zahájení výstavy, které bylo spojeno s vystoupením pěvkyně Zdislavy Bočkové a bohatou tombolou a také při zakončení výstavy, kdy zazpíval koledy zpěvák Jiří Helán. Největší obdiv a uznání sklidily betlémy, které byly za poslední dva roky zrestaurovány, tzn. figurkový betlém z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří a betlém pohyblivý z kostela Svatého Václava v Tišnově. Ani ostatních 12 betlémů, pohyblivých nebo otáčivých, nebyly však všední záležitostí. Letos zvítězila kvalita nad loňskou kvantitou.

Vhodným doplněním byly vánoční stromečky nazdobené v různých čase(ch). A tak zde mohli návštěvníci spatřit vánoce perníkové, dřevěné, skleněné, papírové, ze šustí nebo ze slaného těsta.

Obohacením výstavy byla přehlídka vánočních kreseb žáků ze Základní školy v Předklášteří.

Nezbývá, než si postesknout, že výstava tak brzy skončila, že vánoční čas ubíhá čím dál rychleji a těšit se na další výstavu zase za rok ...

 

foto: Michal Beneš

Fotografie z akce - Betlémy v pohybu a v čase(ch)