Přeskočit navigaci
Art Periscope Gallery

Úvodní slovo

 

                          Chcete se stát členy spolku ART PERISCOPE?


Informace o spolku Art Periscope, z. s. v souvislosti s výroční členskou schůzí konanou 28. srpna 2022:
Desetiletou intenzivní činností společnosti Art Periscope, s.r.o. a tříletým působením jako Art Periscope, z. s. v oboru kulturním (uspořádání 65 výstav a ostatních uměleckých akcí, 19 výstav betlémů, vydání celkem 21 regionálních kalendářů z nápadů Zdeňka Jílka a 4 publikací) jsme se dostali do povědomí návštěvníků nejenom tišnovského regionu.
Hlavním cílem je a bude zachovávat a připomínat umělecké tradice a hodnoty, zejména tišnovského regionu, se snahou zvyšovat finanční podporu a získ dotací a grantů pro tyto účely. Rovněž chceme i nadále vyhledávat, podporovat a prezentovat regionální výtvarníky. Spolek Art Periscope z.s. bude pro uvedený záměr vytvářet i vlastní umělecká díla (dřevěné plastiky, obrazy, betlémy, fotografie) a zajišťovat svoji vydavatelskou činnost (publikace, katalogy a regionální kalendáře).
Nejvyšším orgánem spolku je pětičlenný výbor s předsedou Zdeňkem Jílkem a členy Lucií Jůzovou, Ing. Magdou Drhlíkovou, Antonínem Nahodilem a Lubošem Plachým. Spolek Art Periscope z.s. má aktuálně aktivních 27 členů, 7 oficialních  sympatizantů a 5 čestných členů  (Prof. MUDr. Anton Kollár, DrSc., Antonín  Vojtek, Stanislav Bělík, Ludmila Cvrkalová a letos nově Ing. Antonín Srba).
Věříme, že transformace spolku uskutečněná v srpnu 2019 přispěla k naplnění všech jeho záměrů. Máte zájem se stát členem našeho spolku, podílet se na zajímavých projektech a přispět ke kulturnímu rozvoji regionu? Pak pište na adresu Art Periscope z.s., Na Honech 1769, Tišnov 666 01 nebo e-mail jilek@artperiscope.cz.

                                                              Na spolupráci se těší Zdeněk Jílek – jménem Spolku Art Periscope z.s.